EN

name {noun}

volume_up
In the Name box, type a name that will help you remember what the port is used for.
Ad kutusuna bağlantı noktasının ne için kullanıldığını anımsamanıza yardımcı olarak bir ad girin.
In the File name box, type a file name for your movie, and then click Save.
Dosya adı kutusuna, filminiz için bir ad yazın ve sonra Kaydet'i tıklatın.
To change the name of the station, type a new name, and then click Save.
İstasyonun adını değiştirmek için, yeni bir ad yazın ve ardından Kaydet'i tıklatın.
yolcu isim kaydı (PNR)
yolcu isim kaydı (PNR)

Context sentences for "name" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTo avoid this, try not to install different types of fonts with the same name.
Bu durumu önlemek için aynı anda farklı yazı tipi türleri yüklemeyi denemeyin.
EnglishOn the Personalize Your Software page, type your name and your organization name.
Yazılımınızı Kişiselleştirin sayfasında adınızı ve kuruluşunuzun adını yazın.
EnglishIn the File name box, type a file name for your narration, and then click Save.
Dosya adı kutusuna, anlatımınız için bir dosya adı yazıp ardından Kaydet’i tıklatın.
EnglishType the name of the person you want to share files with, and then click Add.
Dosyaları paylaştırmak istediğiniz kişinin adını yazın, ardından Ekle'yi tıklatın.
EnglishFollow the instructions to give your slide show a name and to add pictures and music.
Slayt gösterinizi adlandırmak ve resimle müzik eklemek için yönergeleri izleyin.
EnglishHave this option name in the Burn a Disc dialog box: Like a USB flash drive.
Disk Yaz iletişim kutusunda şu seçenek adını belirleyin: USB flash sürücü gibi.
EnglishIn Enter the object names to select, type the user name that you want to search for.
Seçilecek nesne adlarını girin bölümüne, aramak istediğiniz kullanıcı adını yazın.
EnglishUnder Group or user names, click your name to see the permissions you have.
Grup ya da kullanıcı adları altında, izinlerinizi görmek için adınızı tıklatın.
EnglishIn the File name box, type a name for your saved movie file, and then click Save.
Dosya adı kutusunda, kaydettiğiniz film için ad yazıp, ardından da Kaydet’i tıklatın.
EnglishIn Calendar, click Share, and then click the name of the calendar you want to share.
Takvim'de, Paylaş'a ve ardından paylaşmak istediğiniz takvimin adına tıklayın.
EnglishRight-click the name of your computer, and then click Device installation settings.
Bilgisayarınızın adını sağ tıklatın ve ardından Aygıt yükleme ayarları'nı tıklatın.
EnglishClick the name of the person you want to prevent from using specific programs.
Belirli programları kullanmasını önlemek istediğiniz kişinin adını tıklatın.
EnglishChange the APN or access string, the user name, and the password, as needed.
Gerekiyorsa, APN veya erişim dizesini, kullanıcı adını ve parolayı değiştirin.
EnglishTap or click the name of the mobile broadband connection, then tap or click Connect.
Mobil geniş bant bağlantısının adına ve sonra Bağlan'a dokunun veya tıklatın.
EnglishOn the Name and E‑mail tab, click the contact picture and then do one of the following:
Ad ve E‑posta sekmesinde, kişi resmini tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishNext to Driver Provider, you will see either Microsoft or another provider's name.
Sürücü Sağlayıcı'nın yanında, Microsoft veya başka bir sağlayıcının adını görürsünüz.
EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Şuna geç: Paint; Şuna geç WordPad; Şuna geç: program adı; Uygulama değiştir
EnglishIf you don't see this, double-click the name of the service, and then click Start.
Bunu görmezseniz, hizmet adını çift tıklatın ve ardından Başlat'ı tıklatın.
EnglishIf you need to find out the name of your own computer, follow these steps:
Kendi bilgisayarınızın adını öğrenmeniz gerekirse, aşağıdaki adımları izleyin:
EnglishThis capability to direct network traffic is what gives the router its name.
Bu ağ trafiğini yönlendirme özelliği, yönlendiriciye adını veren özelliktir.