"number" translation into Turkish

EN

"number" in Turkish

EN number
volume_up
{noun}

number (also: count, digit)
volume_up
sayı {noun}
To insert numbers more quickly, use the number pad.
Sayıları daha hızlı eklemek için, sayı takımını kullanın.
If the number is above 10%, you should defragment the disk.
Sayı %10'un üzerindeyse, diski birleştirmelisiniz.
For a louder voice, select a number in the Set Volume list.
Daha yüksek ses için Ses Ayarla listesinden bir sayı seçin.
number
volume_up
numara {noun}
The number is specific to your computer, and you will need it to configure your router.
Numara bilgisayarınıza özeldir ve yönlendiricinizi yapılandırmak için bu numara gerekir.
This number helps you confirm that you are sending the fax to the correct recipient.
Bu numara faksı doğru alıcıya gönderdiğinizi doğrulamanıza yardımcı olur.
A number that uniquely identifies your PC is also sent.
Bilgisayarınızı benzersiz bir biçimde teşhis eden bir numara da gönderilir.

Context sentences for "number" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe online database contains media information from a number of data providers.
Çevrimiçi veritabanı çok sayıda veri sağlayıcıdan gelen medya bilgilerini içerir.
EnglishCableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
CableCARD S/N: Bu numarayı, CableCARD aygıtınızın dış tarafında bulacaksınız.
EnglishIn the Show each picture list, select the number of seconds to show each picture.
Her resmi göster listesinden, her resmin gösterileceği saniye sayısını seçin.
EnglishAn unlimited number of unoccupied squares, but only forward, backward, or sideways.
Boş kareler üzerinde sınırsız sayıda, ancak yalnızca ileri, geri ve her iki yana.
EnglishNumber of objects or processes running within larger processes or programs.
Daha büyük işlemler veya programlar içinde çalışan nesne veya işlemlerin sayısı.
EnglishIf prompted, type the physical number of the missing channel, and then click Add.
Numaraları Düzenle'yi tıklatın ve ardından istediğiniz değişiklikleri yapın.
EnglishThere are a number of programs available to help you optimize your monitor's display.
Monitörünüzün görüntüsünü iyileştirmenize yardımcı olacak birkaç program bulunur.
EnglishUnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
UnitAddress: Bu numarayı, CableCARD aygıtınızın dış tarafında bulacaksınız.
EnglishTypically, this consists of a fax number and either a business name or your name.
Normalde bu bir faks numarası ile şirket adı veya sizin adınızdan oluşur.
EnglishTwo of the games have a set number of origami pieces floating on the water.
İki oyunda suyun üzerinde yüzen belirli sayıda origami parçası bulunmaktadır.
EnglishThese settings include a number of ways to help you focus on reading and typing.
Bu ayarlarda okumaya ve yazmaya odaklanmanıza yardımcı olacak çok çeşitli yöntem bulunur.
EnglishIn this case, you would want to increase the number of default screen shots.
Bu durumda, varsayılan ekran görüntüsü sayısını artırmak isteyeceksinizdir.
EnglishIn the Print Pictures dialog box, select the picture size and number of copies.
Resim Yazdır iletişim kutusunda, resim boyutunu ve kopya sayısını seçin.
EnglishCableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
CableCARD S/N: Bu numarayı CableCARD aygıtınızın dışında bulabilirsiniz.
EnglishCompare the number under Base score with the base score of the game you want to play.
Taban puan altındaki sayıyı, oynamak istediğiniz oyunun temel puanıyla karşılaştırın.
EnglishHowever, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.
Ancak, az sayıda program çalıştırmak her zaman uygun ve mümkün olmayabilir.
EnglishThe scan may take a while, depending on the number of files and folders being scanned.
Tarama işlemi, taranacak dosya ve klasör sayısına bağlı olarak biraz zaman alabilir.
EnglishProblem Steps Recorder only records the default number of screen shots.
Sorun Adımları Kaydedicisi yalnızca varsayılan sayıda ekran görüntüsünü kaydeder.
EnglishIt then increases this subtotal by 100 times the number of runs removed from the table.
Sonra bu ara toplamın üzerine tablodan kaldırılan her bir seri için 100 puan ekler.
EnglishTo find the version number, on the Help menu, click About Windows Media Player.
Sürüm numarasını bulmak için, Yardım menüsünde, Windows Media Player Hakkında'yı tıklatın.