"page" translation into Turkish

EN

"page" in Turkish

TR

EN page
volume_up
{noun}

page (also: folio)
volume_up
Sayfa {noun}
This page might not appear if your computer is not connected to the Internet.
Bilgisayarınız Internet'e bağlı değilse bu sayfa görüntülenmeyebilir.
If the page still doesn't work correctly, contact the website's administrator.
Sayfa hala doğru çalışmıyorsa, web sitesinin yöneticisine başvurun.
In the Page Setup dialog box, do any of the following:
Sayfa Yapısı iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

Synonyms (English) for "page":

page

Context sentences for "page" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe photo you picked will be the background on the main page of the Photos app.
Seçtiğiniz fotoğraf, Fotoğraflar uygulamasının ana sayfasında arka plan yapılır.
EnglishThis enables you to stay on the webpage and it doesn't block parts of the page.
Bu özellik web sayfasında kalmanızı sağlar ve sayfanın bölümlerini engellemez.
EnglishOn the Personalize Your Software page, type your name and your organization name.
Yazılımınızı Kişiselleştirin sayfasında adınızı ve kuruluşunuzun adını yazın.
EnglishOn the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.
Microsoft hesabı oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
EnglishOr, click the appropriate Turn on messages link next to the item on the main page.
Ya da, ana sayfada öğenin yanındaki ilgili İletileri aç bağlantısını tıklatın.
EnglishNow each time you open a new tab, Internet Explorer will display your home page.
Bundan sonra yeni bir sekme açtığınızda Internet Explorer, giriş sayfanızı gösterir.
EnglishOn the Change settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Planın ayarlarını değiştirin sayfasında Gelişmiş güç ayarlarını değiştir'i tıklatın.
EnglishInternet Explorer will show your home page each time you open a new browsing session.
Internet Explorer yeni bir tarama oturumu açtığınızda giriş sayfanızı gösterir.
EnglishFill in any additional information requested on the page and click Submit.
Sayfada istenen tüm ek bilgileri doldurduktan sonra Gönder seçeneğini tıklatın.
EnglishThey include the arrow keys, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE, and INSERT.
Bunlar arasında, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ve Insert yer alır.
EnglishOn the Select a power plan page, select Balanced from the list of power plans.
Bir güç planı seçin sayfasında, güç planları listesinden Dengeli'yi seçin.
EnglishDevice Stage is like a home page for select compatible devices and printers.
Device Stage, uyumlu özel aygıt ve yazıcılar için bir giriş sayfası gibidir.
EnglishYou can also have Internet Explorer show your main home page when you open new tabs.
Internet Explorer ayrıca yeni sekmeler açtığınızda ana giriş sayfanızı gösterebilir.
EnglishGo to one of your frequently visited sites by clicking a link on the page.
Sayfadaki bir bağlantıyı tıklatarak sık ziyaret ettiğiniz sitelerden birine gitme.
EnglishOn the Change your File History drive page, tap or click Add network location.
Dosya Geçmişi sürücünüzü değiştirin sayfasında Ağ konumu ekle'ye dokunun veya tıklatın.
EnglishOn the Select a power plan page, click Choose what the power button does.
Bir güç planı seçin sayfasında, Güç düğmesinin yapacaklarını seçin'i tıklatın.
EnglishTo buy Windows 8 Media Center Pack, follow the instructions on this page.
Windows 8 Media Center Paketini satın almak için bu sayfadaki yönergeleri izleyin.
EnglishOn the Select a power plan page, in the task pane, click Require a password on wakeup.
Bir güç planı seçin sayfasında, görev bölmesinde, Uyanırken parola iste'yi tıklatın.
EnglishOrganize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.
Giriş sayfası listesini kesip yapıştırmak yoluyla tercih ettiğiniz sırada düzenleyin.
EnglishThe images on this page are samples; there are more images in the RSS feed.
Bu sayfada bulunan görüntüler örnektir ve daha fazlasını RSS akışında bulabilirsiniz.