EN

plan {noun}

volume_up
plan (also: scheme)
Under the plan that you want to change, click Change plan settings.
Değiştirmek istediğiniz plan altında, Plan ayarlarını değiştir'i tıklatın.
Under the plan that you want to delete, click Change plan settings.
Silmek istediğiniz plan altında, Plan ayarlarını değiştir'i tıklatın.
The plan that you just created automatically becomes the active plan.
Yeni oluşturduğunuz plan otomatik olarak etkin plan haline gelir.
TR

plan {noun}

volume_up
Değiştirmek istediğiniz plan altında, Plan ayarlarını değiştir'i tıklatın.
Under the plan that you want to change, click Change plan settings.
Silmek istediğiniz plan altında, Plan ayarlarını değiştir'i tıklatın.
Under the plan that you want to delete, click Change plan settings.
Yeni oluşturduğunuz plan otomatik olarak etkin plan haline gelir.
The plan that you just created automatically becomes the active plan.

Context sentences for "plan" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe default plan that you based your plan on now appears under Additional plans.
Yeni planınız için temel aldığınız plan şimdi Ek planlar'ın altında görünür.
EnglishOn the Change settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Planın ayarlarını değiştirin sayfasında Gelişmiş güç ayarlarını değiştir'i tıklatın.
EnglishFor example, if you want the plan to conserve energy, select the Power saver plan.
Örneğin, planın güç tasarrufu sağlamasını istiyorsanız, Güç tasarrufu planını seçin.
EnglishThe plan that you based your new plan on is moved, and appears under Additional plans.
Yeni planınız için temel aldığınız plan taşınır ve Ek planlar'ın altında görünür.
EnglishOn the Select a power plan page, select Balanced from the list of power plans.
Bir güç planı seçin sayfasında, güç planları listesinden Dengeli'yi seçin.
EnglishOn the Select a power plan page, click Choose what the power button does.
Bir güç planı seçin sayfasında, Güç düğmesinin yapacaklarını seçin'i tıklatın.
EnglishMake sure that the power plan that you want the computer to use is selected.
Bilgisayarın kullanmasını istediğiniz güç planının seçildiğinden emin olun.
EnglishOn the Select a power plan page, in the task pane, click Require a password on wakeup.
Bir güç planı seçin sayfasında, görev bölmesinde, Uyanırken parola iste'yi tıklatın.
EnglishIf you're using a desktop computer, your plan appears under Preferred plans.
Bir masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız, planınız Tercih edilen planlar altında görünür.
EnglishOn the Select a power plan page, click Choose what closing the lid does.
Bir güç planı seçin sayfasında, Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin'i tıklatın.
EnglishThis plan offers full performance when you need it and saves power when you don't.
Bu plan, ihtiyacınız olduğunda tam performans sağlar; diğer zamanlarda güç tasarrufu yapar.
EnglishThis plan saves power on your mobile PC by reducing system performance.
Bu plan, sistem performansını düşürerek mobil bilgisayarınızda güç tasarrufu sağlar.
EnglishIf you can't see the power plan that you want, tap or click Show additional plans.
Kullanmak istediğiniz güç planını görmüyorsanız, Ek planları göster'e dokunun veya tıklatın.
EnglishOn the Select a power plan page, click Change plan settings under the selected plan.
Bir güç planı seçin sayfasında, seçili planın altında Plan ayarlarını değiştir'i tıklatın.
EnglishYou can use the battery meter to put a different power plan into effect.
Pil ölçeri farklı bir güç planını yürürlüğe koymak için kullanabilirsiniz.
EnglishIf you don't see the power plan you want, tap or click Show additional plans.
Kullanmak istediğiniz güç planını görmüyorsanız, Ek planları göster'e dokunun veya tıklatın.
EnglishThe video editing program you plan to use to edit the imported video.
Alınan videoyu düzenlemek amacıyla kullanmayı düşündüğünüz video düzenleme programı.
EnglishTo choose the Power saver plan, open Power Options in Control Panel.
Güç tasarrufu planını seçmek için Denetim Masası'nda Güç Seçenekleri'ni açın.
EnglishUpgrading your storage plan using an different payment method is a two-part process.
Farklı bir ödeme yöntemi kullanarak depolama planınızı yükseltmek iki aşamalı bir işlemdir.
EnglishIf you don't want this to happen, you can switch to the Balanced power plan.
Bunun olmasını istemiyorsanız, Dengeli güç planına geçebilirsiniz.

Synonyms (English) for "plan":

plan
planning
architectural plan
English