"required" translation into Turkish


Infinitive of required: to require
EN

"required" in Turkish

EN to require
volume_up
[required|required] {verb}

to require (also: to necessitate)

Context sentences for "required" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese network-wide settings can reinstall any required updates that you've removed.
Bu ağ ayarları kaldırdığınız gerekli güncelleştirmeleri yeniden yükleyebilir.
EnglishAfter updating your product key, you will be required to activate Windows XP.
Ürün anahtarınızı güncelleştirdikten sonra, Windows XP'yi etkinleştirmeniz gerekir.
EnglishYou will be required to sign a contract and attest that you are an eligible customer.
Bir sözleşme imzalamanız ve uygun bir müşteri olduğunuzu beyan etmeniz gerekir.
EnglishThe 5-Pack includes 5 sets of user documentation with 5 CDs (if software is required)
5'li Paket, 5 CD (yazılım gerekliyse) ile birlikte 5 kullanıcı belgesi grubu içerir
English(Note that erasing is required before you can burn to a CD-RW disc again.)
(CD-RW diske yeniden yazabilmek için öncelikle diski silmek gerektiğini unutmayın.)
EnglishSome programs use this information to automatically fill in your name when required.
Bazı programlar gerektiğinde adınızı otomatik olarak girmek için bu bilgileri kullanır.
EnglishJabra understood how to incorporate all the functions we required.
"Jabra, gereksinim duyduğumuz tüm fonksiyonları nasıl dahil edeceğini anladı."
EnglishIn the Supervisor Password Required dialog box, type your password, and then click OK.
Yönetici Parolası İsteniyor iletişim kutusuna parolanızı yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.
EnglishBy default, the system image only includes the drives required for Windows to run.
Varsayılan olarak sistem yansıması yalnızca Windows'un çalışması için gereken sürücüleri içerir.
EnglishBy default, a system image includes the drives required for Windows to run.
Varsayılan olarak sistem görüntüsü, Windows'un çalıştırılması için gereken sürücüleri içerir.
EnglishFor some Windows Media Center functionality a TV tuner and additional hardware may be required
Bazı Windows Media Center işlevleri için, bir TV tarayıcısı ve ek donanım gerekebilir
EnglishSelect your home wireless network in the list, and then type the network security key, if required.
Listede ev kablosuz ağınızı seçin ve gerekiyorsa ağ güvenlik anahtarını yazın.
EnglishAdditional hardware may be required to watch and record live TV with Windows Media Center.
Windows Media Center ile canlı televizyon izlemek ve kaydetmek için ek donanım gerekebilir.
EnglishThis system image only includes the drives required for Windows to run.
Bu sistem sistem yansıması yalnızca Windows'un çalıştırılması için gereken sürücüleri içerir.
EnglishWhen you set up Windows, you were required to create a user account.
Windows'u kurduğunuzda, bir kullanıcı hesabı oluşturmanız istenmişti.
EnglishInternet access (with any fees that apply) will be required to update Windows RT.
Windows RT'yi güncelleştirmek için (geçerli olan herhangi bir tarife ile) Internet erişimi gereklidir.
EnglishMost websites will let you know which add-on is required to let you play media content.
Birçok web sitesi medya içeriğini yürütmek için hangi eklentinin gerekli olduğunu size bildirir.
EnglishAn optional FM tuner is required to play FM radio stations in Windows Media Center.
Windows Media Center'da FM radyo istasyonlarını çalmak için isteğe bağlı FM tarayıcısı kartı gerekir.
EnglishYou will be required to provide the following information to your service provider:
Aşağıdaki bilgileri hizmet sağlayıcınıza vermeniz gerekir:
EnglishWhen you set up Windows, you'll be required to create a user account.
Windows'u kurduğunuzda, bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir.