"rip" translation into Turkish

EN

"rip" in Turkish

volume_up
rip {noun}
TR
volume_up
rip {adj.}

EN rip
volume_up
{noun}

rip (also: stitch, sew)
volume_up
dikiş {noun}

Context sentences for "rip" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith Audio Quality you can adjust the compression quality when you rip tracks.
Ses Kalitesi ile parça kopyalarken sıkıştırma kalitesini ayarlayabilirsiniz.
EnglishAfter that, the tracks that you rip become digital media files on your computer.
Bundan sonra kopyaladığınız parçalar bilgisayarınızda dijital medya dosyalarına dönüşür.
EnglishIn the Copy CD dialog box, click Yes to rip the tracks to your computer.
CD Kopyala iletişim kutusunda Evet'i tıklatarak parçaları bilgisayarınıza kopyalayın.
EnglishThere are two ways to change rip settings while in the Player Library.
Kopyalama ayarlarını Player Kitaplığı'ndan iki yolla değiştirebilirsiniz.
EnglishThis format can reduce the file size, but it might also take longer to rip a track.
Bu biçim dosya boyutunu azaltabilir, bununla birlikte kopyalama işlemi de daha uzun sürebilir.
EnglishWhen you rip the tracks, they become digital files on your PC.
Parçaları kopyaladığınızda, bilgisayarınızda dijital dosyalara dönüştürülürler.
EnglishYou can adjust the compression quality used while you rip tracks.
Parçaları kopyalarken kullanılan sıkıştırma kalitesini ayarlayabilirsiniz.
EnglishAfter you rip the tracks, they become files on your computer.
Parçalar kopyalandıktan sonra, bilgisayarınızda dosyalara dönüştürülürler.
EnglishIn the Rip settings menu, choose the setting that you want to change.
Kopyalama ayarları menüsünde değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.
EnglishClick the arrow below the Rip tab, and then click More Options.
Kopyala sekmesinin altındaki oku ve sonra Diğer Seçenekler'i tıklatın.
EnglishYou can use the Player to rip tracks from your audio CDs.
Player'ı ses CD'lerinizdeki parçaları kopyalamak için kullanabilirsiniz.
EnglishYou can use the Player to rip tracks from your audio CDs.
Ses CD'lerinizdeki parçaları kopyalamak için Player'ı kullanabilirsiniz.
EnglishYou can rip (or copy) tracks from your audio CDs to your computer using Windows Media Center.
Windows Media Center'ı kullanarak ses CD'lerinizdeki parçaları bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.
EnglishYou can rip a CD when your computer is not connected to the Internet.
Bilgisayarınız Internet'e bağlı değilken CD yazabilirsiniz.
EnglishIn the Rip Music tab, choose the setting that you want to change.
Müzik Kopyala sekmesinde değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.
EnglishIn the Rip settings menu (with fewer customization choices).
Kopyalama ayarları menüsü (daha az özelleştirme seçeneği içerir).
EnglishYou can use Windows Media Player to rip (or copy) tracks from your audio CDs onto your computer.
Windows Media Player'ı kullanarak, ses CD'lerinizdeki parçaları bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.
EnglishBurn, rip, sync, stream, watch, listen…you can do it all.
Yazın, kopyalayın, eşitleyin, gerçek zamanlı akış sağlayın, izleyin, dinleyin... hepsini yapın.
EnglishThe Player downloads album art when you rip a CD.
Player CD'yi kopyaladığınızda albüm kapak resmini karşıdan yükler.
EnglishFor more information about copy protection and ripping, see Rip music: frequently asked questions.
Kopyalamaya karşı koruma ve kopyalama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Müzik kopyalama: sık sorulan sorular.