"risk" translation into Turkish

EN

"risk" in Turkish

TR
TR

"risk" in English

EN risk
volume_up
{noun}

risk (also: venture)
volume_up
risk {noun}
Turning this off may leave your computer at risk from viruses and isn't recommended.
Bunu kapatmanız bilgisayarınızı virüslere karşı risk altında bırakabilir ve önerilmemektedir.
Red indicates that your PC's status is "at risk."
Kırmızı, bilgisayarınızın "risk altında" olduğunu gösterir.
Outdated certificates can be a security risk.
Eski sertifikalar güvenlik açısından risk oluşturabilir.

Context sentences for "risk" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo avoid that risk, change the default user name and password for your router.
Bu riski engellemek için yönlendiricinizin varsayılan kullanıcı adını ve parolasını değiştirin.
EnglishIf you select this option, your computer's privacy might be at risk.
Bu seçeneği işaretlerseniz, bilgisayarınızın gizliliği tehlikede olabilir.
EnglishDisabling antivirus or antispyware software might increase your security risk.
Virüsten koruma veya casus yazılım önleme yazılımını devre dışı bırakmak güvenlik riskini arttırabilir.
EnglishIt can help provide better security by helping to reduce the risk of denial-of-service attacks.
Hizmet reddi saldırıları riskini azaltarak, daha yüksek güvenlik sağlanmasına yardımcı olur.
EnglishThis is a small security risk if you already have a malicious program running on your computer.
Bilgisayarınızda çalışan kötü amaçlı bir yazılım zaten varsa, bu küçük bir güvenlik riskidir.
EnglishIt can help provide better security by reducing the risk of denial-of-service attacks.
Bu da, hizmet reddi saldırıları tehlikesini azaltarak daha iyi bir güvenlik sağlamaya yardımcı olabilir.
EnglishYou also run the risk of spreading viruses to other computers.
Ayrıca, virüsleri diğer bilgisayarlara yayma riskini de taşırsınız.
EnglishTo avoid that risk, change the default administrator user name and password for your router.
Bu riski engellemek için yönlendiricinizin varsayılan yönetici kullanıcı adını ve parolasını değiştirin.
EnglishYour security setting level puts your computer at risk.
Güvenlik ayarı düzeyiniz bilgisayarınızı tehlikeye atıyor.
EnglishYou also run the risk of making your computer more vulnerable to unauthorized access by other people on the network.
Ayrıca, ağdaki diğer kişilerin yetkisiz erişimine açarak bilgisayarınıza saldırı yolunu açarsınız.
EnglishA lot of bad “ergonomic” products have been built because they focus only on reducing injury risk.
Bir sürü kötü “ergonomi” ürünü üretilmiştir çünkü bunlar yalnızca sağlık sorunu riskinin azaltılmasına odaklanmaktadır.
EnglishThere's always some risk when you run a program you’ve received, but here are some precautions you can take:
Edindiğiniz herhangi bir programı çalıştırmanın her zaman bazı riskleri vardır, ancak aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:
EnglishTo help decrease your security risk:
Güvenlik riskinizi azaltmaya yardımcı olmak için:
EnglishWhen you stream on a public network, you run the risk of making your media available to everyone else on the public network.
Ortak ağda akış gönderdiğinizde medyanızı ortak ağ üzerindeki herkesin kullanabilmesi riskiyle karşılaşırsınız.
EnglishYou bear the risk of using the software.
Yazılımı kullanmanın riski size aittir.
EnglishTurning on sharing changes your firewall settings to allow some communication, which can be a security risk.
Paylaşımın açılması güvenlik duvarı ayarlarınızı bazı iletişimlere izin verecek şekilde değiştirir ve bu da bir güvenlik riski oluşturabilir.
EnglishHowever, some cookies, such as those saved by banner ads, might put your privacy at risk by tracking sites you visit.
Ancak, reklam şeritleri aracılığıyla kaydedilenler gibi bazı tanımlama bilgileri, ziyaret ettiğiniz siteleri izleyerek gizliliğinizi tehlikeye atabilir.
EnglishHowever, some cookies, such as those saved by banner ads, might put your privacy at risk by tracking sites you visit.
Ancak, başlık reklamlar aracılığıyla kaydedilenler gibi bazı tanımlama bilgileri, ziyaret ettiğiniz siteleri izleyerek gizliliğinizi tehlikeye atabilir.
EnglishThe risk of displaying mixed content is that a non-secure webpage or script might be able to access information from the secure content.
Karışık içerik görüntülemenin riski, güvenli olmayan web sayfasının veya komut dosyasının bilgilere güvenli içerik üzerinden erişebilmesidir.
EnglishBut remember that if you make that change, your computer will be visible to others on the network, and this is a security risk.
Ancak, bu değişikliği yaparsanız bilgisayarınızın ağdaki diğer bilgisayarlar tarafından görülebileceğini ve bunun bir güvenlik riski olduğunu unutmayın.