"roaming" translation into Turkish

EN

"roaming" in Turkish

See the example sentences for the use of "roaming" in context.

Context sentences for "roaming" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJust as with a phone, roaming refers to moving outside your usual geographic area of usage.
Telefonda olduğu gibi, dolaşım genel coğrafi kullanım alanınızın dışına çıkmak anlamına gelir.
EnglishIf you want to roam automatically, select the Allow data roaming check box.
Otomatik olarak dolaşımda kullanmak istiyorsanız, Veri dolaşımına izin ver onay kutusunu işaretleyin.
EnglishWindows Vista or Windows 7, go to: C:UsersappdataRoamingWindows Live WriterLinkGlossary
Windows Vista veya Windows 7 ise, C:UsersappdataRoamingWindows Live WriterLinkGlossary konumuna gidin
English(The Roaming tab is only available when you're roaming.)
(Dolaşım sekmesi yalnızca siz dolaşımdayken kullanılabilir.)
EnglishYou might incur extra charges if you allow roaming.
Dolaşıma izin veriyorsanız, sizden ekstra ücret alınabilir.
EnglishYou don’t have roaming enabled for data services.
Veri hizmetleri için dolaşımı etkinleştirmemişsinizdir.
EnglishWhen roaming, you connect to your mobile operator through a partner network, and you're usually charged more for data service.
Dolaşım sırasında mobil operatörünüze ortak bir ağ üzerinden bağlanırsınız ve veri hizmeti için genellikle daha fazla ücret ödersiniz.
EnglishAllow roaming on this network
EnglishYou're roaming and the selected network operator doesn’t allow data services or you don’t have roaming enabled for data services.
Dolaşımdasınızdır ve seçili olan ağ operatörü veri hizmetlerine izin vermiyordur veya veri hizmetleri için dolaşımı etkinleştirmemişsinizdir.
EnglishAllow data roaming
EnglishPress and hold or right-click your mobile broadband network, tap or click View connection properties, then tap or click the Roaming tab.
Mobil geniş bant ağınızı basılı tutun veya sağ tıklatın, Bağlantı özelliklerini görüntüle'yi ve sonra Dolaşım sekmesine dokunun veya tıklatın.
EnglishPress and hold or right-click your mobile broadband network, tap or click View connection properties, and then tap or click the Roaming tab.
Mobil geniş bant ağınızı basılı tutun veya sağ tıklatın, Bağlantı özelliklerini görüntüle'yi ve sonra Dolaşım sekmesine dokunun veya tıklatın.
EnglishAt the bottom of the page, make sure Sync over metered connections and Sync over metered connections even when I'm roaming are both set to Off.
Sayfanın altında, Tarifeli bağlantılar üzerinden eşitle'nin ve Ben dolaşımdayken bile tarifeli bağlantılar üzerinden eşitle'nin her ikisinin de Kapalı'ya ayarlandığından emin olun.

Other dictionary words

English
  • roaming

Even more translations in the English-Dutch dictionary by bab.la.