"some" translation into Turkish

EN

"some" in Turkish

TR

EN some
volume_up
{adjective}

some
volume_up
bazı {adj.}
Some IntelliType Pro software features may not work with some programs.
Bazı IntelliType Pro yazılım özellikleri, bazı programlarla çalışmayabilir.
Some IntelliPoint software features may not work with some programs.
Bazı IntelliPoint yazılım özellikleri, bazı programlarla çalışmayabilir.
Some viruses can cause damage to Windows or some of your programs.
Bazı virüsler Windows'a veya bazı programlarınıza zarar verebilir.
some (also: single)
volume_up
bir {adj.}
When you visit a website, some content might be provided by a different website.
Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde içeriğin bir kısmı farklı bir web sitesi tarafından sağlanabilir.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
At some point, you're likely to run into a computer problem or confusing task.
Bazen bilgisayarla ilgili bir sorunla veya kafa karıştıran bir görevle karşılaşabilirsiniz.
some

Synonyms (English) for "some":

some

Context sentences for "some" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNote that some attributes, such as length, size, and bit rate, cannot be edited.
Uzunluk, boyut ve bit hızı gibi bazı özniteliklerin düzenlenemeyeceğini unutmayın.
EnglishSome computer processors also provide hardware-based DEP under various names.
Bazı bilgisayar işlemcileri, çeşitli adlar altında donanım tabanlı DEP de sunar.
EnglishHere are some tips to help you find the device you want to add to your computer:
Bilgisayarınıza eklemek istediğiniz aygıtı bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:
EnglishThese are some of the most common types of certificates and what they are used for:
Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:
EnglishNoteOn some Microsoft wireless keyboards, the lights are located on the receiver.
NotBazı Microsoft kablosuz klavyelerde, ışıklar alıcının üzerine yerleştirilmiştir.
EnglishSome file properties (such as the length of a song file) can't be modified.
Bazı dosya özelliklerinde (şarkı dosyasının uzunluğu gibi) değişiklik yapılamaz.
EnglishSmartphones are mobile phones that have some of the same capabilities as a computer.
Akıllı telefonlar, bilgisayarla bazı aynı özelliklere sahip cep telefonlarıdır.
EnglishSome problems and solutions can only be viewed and fixed by an administrator.
Bazı sorunlar ve çözümleri yalnızca bir yönetici tarafından görülüp düzeltilebilir.
EnglishIn some instances, personal information might unintentionally be sent to Microsoft.
Bazı durumlarda kişisel bilgiler kasıt olmaksızın Microsoft’a gönderilebilir.
EnglishHere are some reasons why you might not be able to print to a homegroup printer:
Burada ev grubu yazıcısında yazdıramamanızın birkaç nedeni bulunmaktadır:
EnglishAdditionally, some unscrupulous websites might display the trust logos fraudulently.
Ayrıca, ahlak dışı bazı web siteleri sahte güvenlik logoları da gösterebilir.
EnglishSome programs might finalize your disc instead of closing the current session.
Bazı programlar, geçerli oturumu kapatmak yerine diskinizi sonlandırabilir.
EnglishSome Microsoft devices do not have First Connect buttons on their transceivers.
Bazı Microsoft aygıtlarında, alıcı-vericilerin üzerinde İlk Bağlantı düğmesi bulunmaz.
EnglishWPA2 is more secure than WPA, but it will not work with some older network adapters.
WPA2, WPA'ya göre daha güvenlidir, ancak bazı eski ağ bağdaştırıcılarıyla çalışmaz.
EnglishSome stores don't permit you to restore rights to protected files at all.
Bazı mağazalar da korumalı dosyaların haklarını geri yüklemeye hiç izin vermez.
EnglishSome toolbars, such as the Quick Launch toolbar, can appear on the taskbar.
Hızlı Başlat araç çubuğu gibi bazı araç çubukları görev çubuğunda görüntülenebilir.
EnglishHere are answers to some common questions about Data Execution Prevention (DEP).
Burada, Veri Yürütme Engellemesi (DEP) ile ilgili genel sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishThis protocol is still being finalized, and some requirements could change
Bu protokol henüz son haline getirilmemiştir ve bazı gereksinimler değişebilir
EnglishAnd you can also buy a product key online in some countries and regions.
Bazı ülke ve bölgelerde ürün anahtarını çevrimiçi olarak da satın alabilirsiniz.
EnglishSome video cards might include a special cable that splits a single connector into two.
Bazı video kartları tek bir bağlayıcıyı ikiye bölen özel bir kablo içerebilir.