EN

study {noun}

volume_up

Context sentences for "study" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIs there a cost to study as an exchange student at your university?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
EnglishI would like to study at your university for ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
EnglishWhat languages can I study at your school?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
EnglishCreate team, study group or club sites.
Ekip, çalışma grubu ve kulüp siteleri oluşturun.
Englishcourse of study
belli bir serinin parçası olarak işlenen ders
EnglishSave your notebook to your SkyDrive folder and download the OneNote mobile app so you can study anywhere, right from your phone or tablet.
Hangi yazılımın kullanıldığına bakılmaksızın, tek bir dosyayı veya bir klasörün tamamını aile ve arkadaşlarla paylaşmak kolaydır.
EnglishStudy the patterns.
EnglishThe Now Playing mode is a study in minimalism: It shows only the controls you need, so nothing comes between you and your music or video.
Şimdi Yürütülüyor modu bir minimalizm çalışmasıdır: Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz denetimleri gösterir, böylece sizinle müziğiniz veya videonuz arasına hiçbir şey giremez.