EN

transfer {noun}

volume_up
transfer (also: transference)
Windows Easy Transfer is designed to work with the Easy Transfer cable.
Windows Kolay Aktarım, Kolay Aktarım kablosuyla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
You can view your Transfer Reports anytime after your transfer is complete.
Aktarım Raporları'nı, aktarım işleminiz tamamlandıktan sonra istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz.
Select the same method of transfer, and then follow the instructions on the screen.
Aynı aktarım yöntemini seçin ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.
transfer (also: copy, carry forward)
When the transfer is complete, click Finish on the old computer.
Aktarma tamamlandıktan sonra, eski bilgisayarda Son'u tıklatın.
Then, continue the transfer process on the new computer.
Sonra, aktarma işlemine yeni bilgisayarınızda devam edin.
On the Select a transfer method page, click Direct cable.
Aktarma yöntemini seçin sayfasında Doğrudan kablo'yu seçin.
transfer
Details on using Windows Easy Transfer can be found here.
Windows Easy Transfer programının kullanımıyla ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz.
signs you in with a more secure connection by default with HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
oturumunuzu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ile varsayılan olarak daha güvenli bir bağlantıyla açar.
If you are using a program like Windows Easy Transfer, make sure you include your newly created folders in your backup.
Windows Easy Transfer gibi bir program kullanıyorsanız, yeni oluşturduğunuz klasörleri yedeklemenize eklediğinizden emin olun.
BAŞKA BİR AYGITA DEVİR.
transfer (also: landing, raising)
TR

transfer

volume_up
Windows Easy Transfer programının kullanımıyla ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz.
Details on using Windows Easy Transfer can be found here.
oturumunuzu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ile varsayılan olarak daha güvenli bir bağlantıyla açar.
signs you in with a more secure connection by default with HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
Windows Easy Transfer gibi bir program kullanıyorsanız, yeni oluşturduğunuz klasörleri yedeklemenize eklediğinizden emin olun.
If you are using a program like Windows Easy Transfer, make sure you include your newly created folders in your backup.

Context sentences for "transfer" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
EnglishWindows Easy Transfer creates a single file containing your files and settings.
Windows Kolay Aktarım, dosyalarınızı ve ayarlarınızı içeren tek bir dosya oluşturur.
EnglishDon't use the File and Settings Transfer Wizard in Windows XP to move your files.
Dosyalarınızı taşımak için Windows XP'de Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı'nı kullanmayın.
EnglishEasy Transfer cable that attaches to both PCs and simplifies the process.
Her iki bilgisayara da bağlanarak işlemi kolaylaştıran Kolay Aktarım kablosu.
EnglishWindows Easy Transfer doesn't move your programs, only your files and settings.
Windows Kolay Aktarım programlarınızı değil, yalnızca dosyalarınızı ve ayarlarınızı taşır.
EnglishWindows Easy Transfer is designed to work with the Easy Transfer cable.
Windows Kolay Aktarım, Kolay Aktarım kablosuyla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
EnglishSelect the same method of transfer, and then follow the instructions on the screen.
Aynı aktarım yöntemini seçin ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.
EnglishIf you're using an administrator account, you can open Windows Easy Transfer:
Windows Kolay Aktarım'ı, yönetici hesabı kullanıyorsanız açabilirsiniz:
EnglishIf you're not using an administrator account, you can't open Windows Easy Transfer.
Yönetici hesabı kullanmıyorsanız Windows Kolay Aktarım'ı açamazsınız.
EnglishNow that you've made the necessary preparations, you're ready for a transfer.
Gerekli hazırlıkları yaptığınıza göre, aktarıma hazırsınız demektir.
EnglishYou'll also need to install Windows Easy Transfer on your old computer.
Ayrıca Windows Kolay Aktarımı eski bilgisayarınıza da yüklemeniz gerekir.
EnglishWe recommend using Windows Easy Transfer to back up your files and settings.
Dosyalarınızı ve ayarlarınızı yedeklemek için Windows Kolay Aktarım'ı kullanmanızı öneririz.
EnglishWhat you'll need: An Easy Transfer Cable and a USB port on each computer.
Gerekenler: Bir Kolay Aktarım Kablosu ve her iki bilgisayarda birer USB bağlantı noktası.
EnglishA standard USB cable cannot be used to transfer files and settings between computers.
Bilgisayarlar arası dosya ve ayar aktarımı işlemi için standart bir USB kablosu kullanılamaz.
EnglishDuring a transfer, you won't be deleting anything from your old computer.
Aktarım sırasında, eski bilgisayarınızdan bir şey silmiş olmazsınız.
EnglishTo start a transfer, make sure that Windows Easy Transfer is running on both computers.
Aktarımı başlatmak için, Windows Kolay Aktarım'ın iki bilgisayarda da çalıştığından emin olun.
EnglishWindows Easy Transfer can't move settings to or from a Windows RT PC.
Windows Kolay Aktarım bir Windows RT bilgisayarından veya bilgisayarına ayarları taşıyamaz.
EnglishNow you'll need to decide how you want to transfer information:
Bu noktada, bilgileri nasıl aktarmak istediğinize karar vermeniz gerekecek:
EnglishThe connection to SkyDrive was lost during the file transfer, or you weren't signed in to SkyDrive.
Dosya aktarımı sırasında SkyDrive bağlantısı koptu veya SkyDrive oturumu açmadınız.
EnglishNext: Use Windows Easy Transfer to save your files and settings.
Sonraki: Dosyalarınızı ve ayarlarınızı kaydetmek için Windows Kolay Aktarım'ı kullanın.