"virtual" translation into Turkish

EN

"virtual" in Turkish

EN virtual
volume_up
{adjective}

virtual (also: imaginary)
volume_up
sanal {adj.}
Paged refers to the amount of virtual memory the kernel is using.
"Diske Alınmış", çekirdeğin kullandığı sanal bellek miktarını belirtir.
Amount of virtual memory that is reserved for use by a process.
Bir işlem tarafından kullanılmak üzere ayrılan sanal bellek miktarı.
You can also change your computer's virtual memory settings.
Ayrıca, bilgisayarınızın sanal belleği ile ilgili ayarları da değiştirebilirsiniz.
virtual (also: genuine, proper, real, veritable)
virtual (also: lordly, primary, highborn)
volume_up
asil {adj.}
virtual
virtual

Synonyms (English) for "virtual":

virtual
English

Context sentences for "virtual" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVirtual memory combines your computer’s RAM with temporary space on your hard disk.
Sanal bellek, bilgisayarınızın RAM öğesini sabit diskinizde geçici alanla birleştirir.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Bilgisayarınızda iki tür bellek vardır; rasgele erişim belleği (RAM) ve sanal bellek.
EnglishRich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard
Ses ve video, masaüstü paylaşımı ve sanal beyaz tahta desteğiyle zengin çevrimiçi toplantılar
EnglishUnable to start Windows Virtual PC because hardware-assisted virtualization is disabled.
Donanım yardımlı sanallaştırma devre dışı olduğundan Windows Virtual PC başlatılamıyor.
EnglishWhen RAM runs low, virtual memory moves data from RAM to a space called a paging file.
RAM azaldığında sanal bellek, verileri RAM'dan disk belleği dosyası denilen bir alana taşır.
EnglishClick the Advanced tab, and then, under Virtual memory, click Change.
Gelişmiş sekmesini tıklatın, Sanal bellek altında, Değiştir'i tıklatın.
EnglishYou can download both Windows XP Mode and Windows Virtual PC.
Hem Windows XP Modu'nu hem de Windows Virtual PC'yi karşıdan yükleyebilirsiniz.
EnglishYou can also change your computer's virtual memory settings.
Ayrıca, bilgisayarınızın sanal belleği ile ilgili ayarları da değiştirebilirsiniz.
EnglishCreate and run multiple virtual machines, each with its own operating system, on one PC.
Aynı bilgisayarda, kendi işletim sistemine sahip birden çok sanal makine oluşturup çalıştırın.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Bilgisayarınızda, rasgele erişim belleği (RAM) ve sanal bellek olmak üzere iki tür bellek vardır.
EnglishA description of virtual memory use (also known as paging file use).
Sanal bellek kullanımının açıklamasıdır (disk belleği dosyası kullanımı olarak da bilinir).
EnglishPaged refers to the amount of virtual memory the kernel is using.
"Diske Alınmış", çekirdeğin kullandığı sanal bellek miktarını belirtir.
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that can't be written to another storage medium.
Bir işlem için ayrılan ve başka bir depolama ortamına yazılamayan sanal bellek miktarı.
EnglishOne way to do this is to establish a virtual private network (VPN) connection to the corporate network.
Bunu yapmanın bir yolu, şirket ağına sanal özel ağ (VPN) bağlantısı oluşturmaktır.
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that cannot be written to another storage medium.
Bir işlem için ayrılan ve başka bir depolama ortamına yazılamayan sanal belleğin miktarı.
EnglishFor a wireless, dial-up, virtual private network (VPN), or incoming connection, click Disconnect.
Kablosuz, çevirmeli, sanal özel ağ (VPN) veya gelen bağlantı için Bağlantıyı Kes'i tıklatın.
EnglishAmount of virtual memory that is reserved for use by a process.
Bir işlem tarafından kullanılmak üzere ayrılan sanal bellek miktarı.
EnglishRich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard Office Web Apps
Ses ve video, masaüstü paylaşımı ve sanal beyaz tahta desteğiyle zengin çevrimiçi toplantılar
EnglishStorage spaces are virtual drives that appear in File Explorer.
Depolama alanları, Dosya Gezgini'nde görünen sanal sürücülerdir.
EnglishThe amount of information temporarily stored in a paging file is also referred to as virtual memory.
Geçici olarak disk belleği dosyasında depolanan bilgilerin miktarına sanal bellek adı verilir.