"instrument flying" translation into Vietnamese

EN

"instrument flying" in Vietnamese

EN

instrument flying {noun}

volume_up
1. aviation
instrument flying
instrument flying
điều khiển bay nhờ khí cụ {noun} (khi không nhìn được rõ)

Similar translations for "instrument flying" in Vietnamese

instrument noun
Vietnamese
contour flying noun
Vietnamese
inverted flying noun
undulating flying noun