"astua" English translation

FI

"astua" in English

FI astua
volume_up
[astun|astunut] {verb}

1. general

Kukaan siviili ei voi tallata suomalaiseen sakaramiinaan eikä astua vahingossa purkumiinan laukaisinlankaan.
No civilian can tread on a Finnish mine or accidentally step on the tripwire of a deactivated mine.
Emme voi kääntyä takaisin, astua taaksepäin, emme voi muuttaa historiaa.
There is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
We are not going to step on your toes.
3:49 Enkä tehnyt, joten olen yksi onnekkaista ihmisistä, jotka saavat astua jyrkänteen reunalle ja katsoa alas, mutteivät hyppää, yksi niistä onnekkaista, jotka selviävät.
3:49 And I didn't, so that makes me one of the lucky ones, one of the people who gets to step out on the ledge and look down but not jump, one of the lucky ones who survives.
Minun oli mahdollista astua budjettivaliokunnan puheenjohtajan saappaisiin, sillä edeltäjäni oli etevä.
   Mr President, for me as a newcomer from one of the new Member States, it was feasible to jump into the chair of the Committee on Budgets because I had an eminent predecessor.
astua (also: siittää)
Tarkoitukseni ei ole astua neuvoston varpaille.
Now, I do not want to tread on the Council's toes.
Kukaan siviili ei voi tallata suomalaiseen sakaramiinaan eikä astua vahingossa purkumiinan laukaisinlankaan.
No civilian can tread on a Finnish mine or accidentally step on the tripwire of a deactivated mine.
Joissakin tapauksissa komissio ei kuitenkaan halua astua jäsenvaltioiden hallitusten varpaille.
Sometimes, however, the Commission does not want to tread on the toes of the governments of some Member States.

2. "esim. valtaistuimelle, virkaan"

3. "kulkuneuvoon"

Kun tänä aamuna astuin lentokoneeseen, minulle ojennettiin aikakauslehti.
Boarding the airliner this morning, I was handed a magazine.

4. agriculture

5. "eläimestä"

Context sentences for "astua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSitten lopuksi, tämän direktiivin täytyy astua voimaan mahdollisimman nopeasti.
Finally, this directive should enter into force at the earliest opportunity.
FinnishEmme voi kääntyä takaisin, astua taaksepäin, emme voi muuttaa historiaa.
There is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
FinnishKumppanuus- ja yhteistyösopimukset eivät voi astua voimaan, jos rauhaa ei saada aikaan.
The PCAs cannot enter into force without a peaceful solution to this conflict.
FinnishKansainvälisen julkisen mielipiteen edustajina emme saa astua siihen ansaan.
A coup in democratic guise, and foreign public opinion must not be fooled.
FinnishTiedän, että on hyvin vaikeaa astua virkaan näin lyhyessä määräajassa.
I know it is very difficult for someone coming into office in such a short space of time.
FinnishMe tulemme kannattamaan sopimuksia, ja sen jälkeen ne voivat astua voimaan.
Let us voice our approval so that both agreements can take effect.
FinnishEi, arvoisa puhemies, en tunne houkutusta astua filosofian alueelle.
. Mr President, I have no desire to enter into the realms of philosophy.
FinnishUskon, että se voi olla yksi mahdollinen lisämalli ja mahdollisuus astua tältä osin uudelle maaperälle.
I believe that can act as a further model and pave the way to an innovative approach.
FinnishMe haluamme kohdata toisemme julkisuuden valossa emmekä astua esiin ainoastaan tummina varjoina.
We wish to meet each other in full view and not as shadowy figures.
FinnishMitä meidän Euroopassa pitäisi tehdä nyt, jos presidentti Ouattara saa mahdollisuuden astua virkaansa?
What should we, in Europe, do now, if Mr Ouattara gets the chance to take up his position?
FinnishPelkään, että EU:n liittymisellä ihmisoikeussopimukseen olemme saattaneet astua oikeudelliseen sudenkuoppaan.
I fear that, with the EU's accession to the ECHR, we may have landed in a legal minefield.
FinnishOlen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että direktiivi voi astua pian voimaan.
I believe, as the rapporteur said, that it is important that the directive can come into force quickly.
FinnishToivon, että tuleva G20-huippukokous tarjoaa mahdollisuuden todella astua tälle uudelle tielle.
Personally I hope that the forthcoming G20 summit will be an opportunity to actually embark on this new path.
FinnishKäytännöllisesti katsoen he työnsivät minut syrjään, kunnes täytin heidän toiveensa "astua välittömästi syrjään".
They practically swept me aside until I was where they wanted me to be: ‘To the side immediately!’.
FinnishNeuvosto pääsi sopimukseen joulukuun lopulla, ja näin direktiivi voi astua voimaan vuodesta 2002 lähtien.
The Council reached agreement at the end of December so that the directive can come into force as from 2002.
FinnishMeillä on oltava järjestelmä, joka antaa ihmisille mahdollisuuden astua esiin ja kertoa yksityiskohtaisesti, mitä on tekeillä.
We must have a system that allows people to come forward and say exactly what is going on.
FinnishHän haluaa selvästikin astua askeleen Euroopan unionin lisäeläkkeiden yhtenäismarkkinoiden kehittämisen tiellä.
He clearly wants to take steps towards developing a European internal market for supplementary pension schemes.
FinnishHaluan muistuttaa, että torjuimme kokonaisuudessaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen, jonka on määrä astua pian voimaan.
I would recall that we fully rejected the ‘European arrest warrant’, which is about to enter into force.
FinnishEnsiksikin koska meillä on asetus, joka annettiin vuonna 1991 ja jonka oli tarkoitus astua voimaan 1. päivänä tammikuuta 1995.
First, because we have a regulation dating from 1991, which was supposed to apply from 1 January 1995.
FinnishJos haluaa nähdä, miten tämä maailma todella toimii, pitää astua energiamaailmaan ja nähdä siihen tehdyt pääomasijoitukset.
If you want to see how this world really works, go into the world of energy and see the vested interests.