"häikäilemätön" English translation


Did you mean: haikailla
FI

"häikäilemätön" in English

FI häikäilemätön
volume_up
{adjective}

häikäilemätön
Todellinen ongelma on kyseisen liikenteenharjoittajan häikäilemätön käytös.
The real problem is the unscrupulous behaviour of the transport operator concerned.
Se on ainoa keino, jolla voidaan lopettaa tämä köyhyyden häikäilemätön hyväksikäyttö.
This is the only way to put an end to this unscrupulous exploitation of human wretchedness.
Hiljattain pidettyihin vaaleihin liittyvä häpeällinen näytös on jälleen yksi todiste siitä, ettei maan häikäilemätön diktaattori välitä pätkääkään demokratiasta.
The disgraceful spectacle of the recent elections is proof yet again that this unscrupulous dictator does not give a damn about democracy.
häikäilemätön (also: ankara, karu, säälimätön, armoton)

Context sentences for "häikäilemätön" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEmme edelleenkään osaa sanoa burmalaisille, miten hallinnon häikäilemätön toiminta saataisiin loppumaan.
We still do not know what to say to the people of Burma about how to end the regime's ruthless deeds.
FinnishJäsen Poettering lainasi aseteollisuuden tiedottajaa Richard Perleä, joka on häikäilemätön lobbaaja.
Mr Poettering quoted Mr Perle, a spokesperson for the armaments industry. Mr Perle is a shameless lobbyist.
FinnishAihe: Elintarvikemyymälöiden häikäilemätön voitontavoittelu
FinnishNeuvoston ehdotus on tosiaankin häikäilemätön.
What the Council is offering us is a bit rich.
FinnishMonien alusten miehistön kokema häikäilemätön hyväksikäyttö on kuitenkin mielestämme saatava loppumaan.
At the same time, however, we consider it necessary to put a stop to the ruthless exploitation suffered by crews on many vessels.
FinnishKoska ihmisarvo on jakamaton, ajattelemme myös irakilaisia sotilaita, joita häikäilemätön hallinto käyttää hyväkseen.
Human dignity being indivisible, though, we think also of the Iraqi soldiers who are being misused by a criminal regime.
FinnishJo sovitun kansanäänestyksen peruuttaminen ja suurlähettiläiden häikäilemätön vähentäminen yli puoleen lähetystöistä ovat merkki siitä.
A sure sign of this is the cancellation of the planned referendum and the brutal shake-out of over half of his ambassadors.
FinnishDirektiivissä määrätään tietyistä rajoituksista ja tarjotaan EU:lle mahdollisuus estää näiden rahastojen häikäilemätön hyväksikäyttö.
The directive provides for certain restrictions and offers the EU the possibility to prevent the vulgar exploitation of these funds.
FinnishOnko kloonien tuotanto tai niin kutsuttujen ylimääräisten alkioiden häikäilemätön hyväksikäyttö kantasolujen hyödyntämiseksi eettisesti hyväksyttävää?
Is the production of clones or the scavenging of 'surplus' embryos in order to use their stem cells ethically acceptable?
FinnishHaittapuolena on kuitenkin varmasti EU:n hyväntahtoisuuden häikäilemätön hyväksikäyttö epädemokraattisen hallinnon uskottavuuden parantamiseksi.
On the cost side, however, there is undoubtedly a cynical abuse of our good will in order to lend credibility to undemocratic rule.
Finnish. - (PL) Arvoisa puhemies, toisen maailmansodan jälkeen yksikään selkkaus ei ole ollut niin julma ja häikäilemätön kuin Kongon selkkaus.
author, (PL) Mr President, since the end of the Second World War, no other conflict has been as cruel and barbaric as that in the Congo.
FinnishMeidän tehtävämme on kitkeä meriliikenteestä pois helppo raha sekä meriympäristöä ja sen luonnonvaroja vahingoittava häikäilemätön liiketoiminta.
It is our role to stamp out easy money and businesses without scruples in maritime transport that damage the marine environment and its resources.
FinnishOtsonikerroksen tuhoaminen, luonnonvarojen häikäilemätön käyttö ja ympäristön ylenmääräinen myrkyttäminen ovat osaltaan syyllisiä katastrofiin.
The destruction of the ozone layer, the thoughtless wastage of natural resources and the reckless poisoning of the environment play their part in the disaster.
FinnishArvoisa puhemies, uskon, että tohtori Seed on häikäilemätön roisto, joka yrittää luoda markkinatilaisuuden, jota hän sitten käyttäisi omine lupineen ja ottamatta vastuuta.
Mr President, I believe that Dr Seed is a buccaneer who is seeking to create a market opportunity which he will then exploit without licence and without responsibility.
FinnishLisäksi on varmaa, että markkinaosuutta koskevan vaatimuksen häikäilemätön soveltaminen ei vastaa markkinoiden todellista luonnetta niiden rakenteen kannalta.
In any case, there is no doubt that the crude application of a market share criterion would fail to correspond to the genuine nature of the market, from the point of view of its structure.