"Haluaisin todella tietää" English translation

FI

"Haluaisin todella tietää" in English

See the example sentences for the use of "Haluaisin todella tietää" in context.

Similar translations for "Haluaisin todella tietää" in English

Haluaisin verb
haluta verb
todella adjective
English
todella adverb
tietää verb

Context sentences for "Haluaisin todella tietää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHaluaisin todella tietää, mitä komissio aikoo tässä asiassa tehdä.
I really would like to know what the Commission intends to do in this respect.
FinnishHaluaisin todella tietää, mikä komission asenne tähän pohjoiseen ulottuvuuteen on.
I would really like to know what the Commission's position is on this Northern Dimension question.
FinnishTästä syystä haluaisin todella tietää, kuka sabotoi kestävää kehitystä näissä toimielimissä.
I would therefore really like to know who is sabotaging sustainable development in these institutions?
FinnishHaluaisin todella tietää tapaamisen tuloksen.
I would really like to know the outcome of the meeting.
FinnishHaluaisin todella tietää, mitä parhaillaan neuvoston puheenjohtajana toimiva Suomi ajattelee verotuksen lähentämisestä.
I would really like to know what Finland, which is holding the EU Presidency, thinks about tax convergence.
FinnishOli kiinnostavaa kuulla, mitä on tapahtunut, mutta haluaisin todella tietää, mitä neuvosto aikoo tehdä seuraavaksi.
I enjoyed the history of what has occurred but I would really like to know what the Council intends to do next.
FinnishHaluaisin todella tietää, tarkoitatteko tätä vakavasti, vai toimiiko joku muu taho tämän asian hyväksi.
I would very much like to know whether you actually mean all of this seriously or whether other hands are pulling the strings.
FinnishOlen myös kuullut - ja haluaisin todella tietää, pitääkö tämä paikkansa -, että 30:llä WTO:n jäsenmaalla ei edes ollut varaa osallistua kokoukseen.
I have also heard - and I would be grateful to know if this is true - that 30 countries, members of the WTO, could not even afford to be at the meeting to negotiate.
FinnishKoska tämä on asia, josta täällä parlamentissa jatkuvasti kysellään, haluaisin todella tietää, mitä tapahtuu, kun asia otetaan esiin komission neuvottelupöydässä.
As this is something we keep asking about in this House, I really would like to know what happens when the Commissioners discuss this around their table.

Other dictionary words

Finnish
  • Haluaisin todella tietää

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.