"heidät" English translation

FI

"heidät" in English

EN

FI heidät
volume_up
{pronoun}

heidät (also: häntä, hänelle, hänet, heitä)
volume_up
them {pron.}
Jos lähetämme heidät takaisin lähtövaltioon, voimme tuomita heidät kuolemaan.
By sending them back to their country of origin we may in fact be sentencing them to death.
Pitäisikö meidän pettää heidät myymällä aseita heitä sortavalle hallinnolle?
Are we to betray them by selling weapons to the regime that oppresses them?
Samalla se asettaa heidät yhdenvertaisempaan asemaan muiden matkustajien kanssa.
At the same time, it puts them on a more equal footing with other passengers.

Context sentences for "heidät" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKun pakolaiset anovat turvapaikkaa heidät sijoitetaan usein majoituskeskuksiin.
When refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.
FinnishTodellisia rikollisia ovat Teheranin tyrannit, ja heidät on saatava vastuuseen.
The real criminals are the tyrants in Tehran and they will be held to account.
FinnishLoppujen lopuksi kyse on kuitenkin ihmisistä, ja heidät olisi asetettava etusijalle.
At the end of the day, though, it is about people, and they should come first.
FinnishOn olemassa riski, että heidät unohdetaan, ja meidän on tiedostettava tämä.
They risk being forgotten and that is something we have to be very much aware of.
FinnishIhmisiä on suostuteltava, heidät pitää saada vakuuttuneiksi poliittisin perustein.
People have to be persuaded; they have to be won over by a convincing political case.
FinnishMe tiesimme, että heidät oli viety Saksaan, mutta emme tienneet tarkkaa paikkaa.
We knew that they had been taken to Germany, but not the exact location.
FinnishHyvinä aikoina heitä houkutellaan töihin ja huonoina aikoina heidät potkitaan pois.
In good times they are sought after, only to be sacked when times are hard.
FinnishSveitsissä rikolliset tunnustivat syyllisyytensä, heidät tuomittiin ja niin edelleen.
There have been confessions, convictions and all such things in Switzerland.
FinnishHeidät todettiin syyllisiksi rikoksiin, jotka eivät ole rikoksia heidän kotimaassaan.
They were found guilty of offences which were not an offence in their own countries.
FinnishHeidät otetaan pysyvään työhön viimeisinä ja irtisanotaan ensimmäisinä.
They are the last to gain access to permanent work and the first to be laid off.
FinnishKomission jäseniä on 25, ja heidät on valittu lähinnä kansallisuuden perusteella.
There are twenty-five commissioners, chosen primarily on the basis of their nationality.
FinnishTunniksi päivässä heidät tuodaan tällaisille ilottomille valkeille pihoille.
For one hour a day they're brought to these bleak and bland exercise yards.
FinnishJos heidät tuomitaan, heillä on oikeus kärsiä tuomionsa eurooppalaisessa vankilassa.
And, if convicted, they have the right to be imprisoned in a European jail.
FinnishOppilaista vielä sen verran, että miksi heidät täytyy jakaa kategorioihin?
While we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories?
FinnishTeitte mielestäni oikein, kun muistutitte tästä ja kutsuittekin heidät.
I believe that you are right to remind us of this and to extend the invitation.
FinnishEräs silminnäkijä jopa kertoi, että useat olivat kuolleet tai heidät oli tapettu.
An eye-witness has even said that a number have died or been murdered.
FinnishKun he antavat merkin, otetaan heidät luonnollisesti huomioon koko äänestyksen ajan.
It is logical that if they do this is taken into account during the rest of the voting.
FinnishHeidät on ylennetty tai lähetetty kultaisen kädenpuristuksen myötä jonnekin muualle.
The guilty parties have gone too, either promoted or sent away with a golden handshake.
FinnishHeidät osittain pakkosiirrettiin vuonna 1927 ja myöhemmin 30-luvun alussa.
They were resettled there, forcibly in some cases, in 1927 and in the early thirties.
FinnishPidätetyt eivät kuuluneet vakinaiseen armeijaan, kun heidät pidätettiin.
The detainees were not part of a regular army when they were taken prisoner.