"heikkoina" English translation

FI

"heikkoina" in English

See the example sentences for the use of "heikkoina" in context.

Context sentences for "heikkoina" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTyönantajat pitävät raskaina olevia naisia usein heikkoina ja puolustuskyvyttöminä.
Employers often assume that pregnant women are weak and defenceless.
FinnishTähänastisia työllisyysvaikutuksia on pidettävä äärimmäisen heikkoina.
The impact on employment can so far only be described as extremely meagre.
FinnishTämä on hyvin vaarallinen ajattelutapa valtioille, joita Venäjä pitää heikkoina.
This is very dangerous for states that Russia sees as weak.
FinnishYksittäiset edustajat pitävät meitä Euroopassa heikkoina raukkoina.
The individual representatives are saying: what weaklings they are over there in Europe!
FinnishPidän EU:n saavutuksia tällä alalla kaiken kaikkiaan heikkoina.
I think that is a very poor record over all.
FinnishItse sisämarkkina-asiakirjasta järjestetty julkinen kuuleminen osoitti, mitä kansalaiset pyytävät ja mitä he pitävät Euroopan yhdentymiskehityksen suurimpina heikkoina kohtina.
The public consultation over the single internal market document itself showed what people are asking for and what they see as the main weak points of European integration.

Other dictionary words

Finnish
  • heikkoina

Translations into more languages in the bab.la English-Japanese dictionary.