"hermolla" English translation

FI

"hermolla" in English

See the example sentences for the use of "hermolla" in context.

Context sentences for "hermolla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKaikki nämä seikat osoittavat, että tämä mietintö on todellakin ajan hermolla.
All these cases show just how topical this report is.
FinnishKaikki nämä toimet antavat meille mahdollisuuden pysyä ajan hermolla muutamien seuraavien kuukausien aikana.
It follows that from this position, we will be able to keep a finger on the pulse over the next few months.
FinnishTästä syystä on hyvä, että komissio pysyy ajan hermolla ja huolehtii jäsenvaltioiden johtajien mielenkiinnon säilymisestä asiaa kohtaan.
That is why it is good that the Commission is keeping its finger on the pulse and keeping the minds of the leaders of the Member States on the matter.
FinnishKoska EIP on "poliittisesti ohjattu" pankki, sen on pysyttävä ajan hermolla unionin toimintalinjojen kehityksestä ja otettava tarvittaessa kantaa asioihin.
As a ‘policy driven’ bank, the EIB needs to keep its finger on the pulse of European policy development and to react when necessary.

Other dictionary words

Finnish
  • hermolla

Translations into more languages in the bab.la English-Hindi dictionary.