"hiukkanen" English translation

FI

"hiukkanen" in English

FI hiukkanen
volume_up
{noun}

1. general

hiukkanen (also: syy, jyvä, vilja, rae)
volume_up
grain {noun}
hiukkanen (also: hitunen)
volume_up
mote {noun}
hiukkanen (also: partikkeli)
Kun hiukkanen matkaa ympäri maailmankaikkeutta, se vuorovaikuttaa Higgsin hiukkasten kanssa.
Now when a particle moves through the universe, it can interact with these Higgs particles.
Haluan tietää mitä tämä Higgsin hiukkanen tekee."
I want to know what this Higgs particle does."
Mutta tässä on yksi ylimääräinen symboli: H. Aivan, H. H tarkoittaa Higgsin hiukkasta.
H stands for Higgs particle.
hiukkanen (also: hitunen, rahtu, hippunen)
hiukkanen (also: tina, ripaus, hitunen, tinaseos)
volume_up
trifle {noun}
hiukkanen (also: hitunen, rahtunen)
volume_up
whit {noun}

2. biology

hiukkanen

3. physics: "atomia pienempi"

hiukkanen

4. figurative

hiukkanen (also: hiven, häivä)
volume_up
chink {noun} [fig.]

Context sentences for "hiukkanen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOlen tyytyväinen siihen, että on käytetty edes hiukkanen tervettä järkeä.
I am pleased that there has been at least some modicum of common sense.
FinnishIslamin kulttuurin hiukkanen tekisi hyvää niille tietämättömille, jotka kansoittavat tämän parlamentin.
A little Islamic culture would do wonders for the uneducated people of this House.
FinnishHiggsin hiukkanen antaa massan alkeishiukkasille.
Well, what the Higgs does is, it gives mass to the fundamental particles.
FinnishKiitän jäsen Foxia hänen työstään ja pyrkimyksestään saada edes hiukkanen tervettä järkeä vuosien 2012 ja 2013 istuntokalenteriin.
I commend Mr Fox on his work to at least bring some modicum of common sense in 2012 and 2013.
FinnishEnsimmäinen niistä, elektroni, löydettiin 1897, ja viimeinen niistä, tämä hiukkanen nimeltä tau-neutriino, löydettiin vuonna 2000.
The first one, the electron, was discovered in 1897, and the last one, this thing called the tau neutrino, in the year 2000.
FinnishUlkopolitiikan moraalinen ulottuvuus on asia, josta usein puhutaan, ja kansalaiset hyväksyvät tämänkaltaisen politiikan vain, jos siinä on mukana edes hiukkanen moraalia.
Foreign policy needs a moral dimension, and the public will only accept such a policy if it comes with a little morality.
FinnishDemokratia on jotain, jota me kaikki tahdomme tulevaisuudelta, ja se voidaan saavuttaa vain, jos voidaan näyttää, että siinä on myös hiukkanen solidaarisuutta.
Democracy is something which we all want for the future and it can only be achieved if it can be shown that there is also an element of solidarity.
FinnishElektroni -- tämä, joka kiertää atomiydintä -- pysyy muuten radallaan sähkömagneettisen voiman takia, ja sitä välittää tämä hiukkanen, fotoni.
The electron -- the thing that goes around the atomic nucleus -- held around in orbit, by the way, by the electromagnetic force that's carried by this thing, the photon.
FinnishJonkun on annettava selitys ja ilmoitettava, millaisin toimin voitaisiin palauttaa edes hiukkanen psykologista luottamusta tähän useiden jäsenvaltioiden yhteiseen valuuttaan.
Somebody has to give an explanation and announce measures that can restore minimum levels of psychological confidence in what has now become the common currency of many of the Union' s Member States.