"hormoneista" English translation

FI

"hormoneista" in English

See the example sentences for the use of "hormoneista" in context.

Context sentences for "hormoneista" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä organisaatio on varmaankin erittäin tärkeä, mutta se ei ole vastuussa hormoneista.
This organisation is certainly very important, but it is not responsible for hormones.
FinnishTämän vuoksi komissio antoi laatia selvityksen hormoneista, joita on käytetty.
This was the background to the Commission' s having an assessment made of those hormones which have been used.
FinnishMyös hormonikysymyksessä paneelin tuomarit olivat kai kaikki juristeja, jotka eivät tiedä mitään hormoneista!
It appeared too that the panel judging the hormone question was made up of lawyers who knew nothing about hormones!
FinnishSiirryn nyt puhumaan hormoneista.
FinnishAjatuksia ja tunteita, ja fysiologiaa ajatusten ja tunteiden taustalla, ja minun näkökulmastani, hormoneista.
So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings, and in my case, that's hormones.
FinnishOnko tässä kiistassa todennäköisesti kyse määräyksistä; onko siinä kyse naudanlihan hormoneista; onko siinä kyse demokraattien lahjuksista Chiquitan banaaneille?
Is this dispute likely to be about rules; is it about hormones in beef; is it about the Democrats' pay-off to Chiquita bananas?
FinnishMeidän täytyy osoittaa tieteellisten tutkimusten avulla, että politiikkamme on oikeanlaista, ja niitä on sekä hormoneista että myös geneettisesti muunnetuista organismeista.
We have to prove on the basis of scientific evidence that our policy is the right one, and this applies both to the hormone issue and to GMOs.

Other dictionary words

Finnish
  • hormoneista

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.