"huhtikuussa" English translation

FI

"huhtikuussa" in English

See the example sentences for the use of "huhtikuussa" in context.

Context sentences for "huhtikuussa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishParlamentille selvisi huhtikuussa 1999, millainen tämä häpeällinen tilanne oli.
In April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
FinnishKomission täytyy tehdä ehdotuksensa uusista erityistoimenpiteistä huhtikuussa.
The Commission will need to table its proposals for new specific actions by April.
FinnishLupasin teille huhtikuussa kertomuksen liikenteen turvaamisen rahoituksesta.
Back in April, I promised you a report on the financing of transport security.
FinnishEsitämme neuvottelukantoja koskevat konkreettiset ehdotukset huhtikuussa.
We shall present the concrete proposals for the negotiating positions in April.
FinnishEttekö hyväksyneet parlamentissa 30 ensisijaista hanketta huhtikuussa 2004?
Did you not adopt the 30 priority projects here in this House in April 2004?
FinnishYhteen aikaan maassani myös korjattiin vilja- ja omenasatoa huhtikuussa.
There was also a time when grain and apples were harvested in April in my country.
FinnishEnsinnäkin EU ja sen jäsenvaltiot allekirjoittivat sopimuksen tämän vuoden huhtikuussa.
To begin with, the EU and its Member States signed the Protocol in April this year.
FinnishTämän päätöksen mukaisesti liittymisneuvottelut alkavat huhtikuussa 1998.
According to this decision accession negotiations are to start in April 1998.
FinnishRuotsissa on käytössä malli, jonka takaa huhtikuussa 2004 saavuttamamme kompromissi.
Sweden has a model guaranteed in the compromise we reached in April 2004.
FinnishKymmenen jäsenvaltiota liittyi tähän oikeusjuttuun vuoden 2001 tammi-huhtikuussa.
Ten Member States joined this lawsuit between January and April 2001.
FinnishMordechai Vanunu päästettiin ehdolliseen vapauteen viime vuoden huhtikuussa.
   . Mordechai Vanunu was conditionally released in April last year.
FinnishOlemme keskustelleet tästä aiheesta jo vuosina 1998, 1999 ja huhtikuussa 2001.
We have already discussed this topic in 1998, 1999 and in April 2001.
FinnishKuten tiedätte, Korean ja EU:n välinen puitesopimus tuli voimaan viime huhtikuussa.
As you know, the Korea-EU Framework Agreement took effect last April.
FinnishIlmoitus paikallisvaalien pitämisestä huhtikuussa 2006 on myönteinen merkki.
The announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
FinnishTesla Ecimex on kuitenkin jo lopettanut toimintansa, ja Ekranas sulki ovensa huhtikuussa.
However, ‘Tesla Ecimex’ has already ceased its activities. In April ‘Ekranas’ stopped.
FinnishSitä ei muutettu WHO: n tarkistuksessa, joka tehtiin huhtikuussa 1997 Genevessä.
This value was not changed in the WHO's ongoing review that took place in Geneva in April 1997.
FinnishArvoisa Ahern, annatteko tukenne tälle ohjelmalle ja toimitteko sen mukaisesti huhtikuussa?
Taoiseach Ahern, do you support this programme and will you do so in April?
FinnishEFSA arvioi huhtikuussa 2004, että MON 863 -maissi on yhtä turvallista kuin tavallinen maissi.
In April 2004, EFSA assessed MON 863 maize to be just as safe as conventional maize.
FinnishNäin on täytetty eräs EU:n viime huhtikuussa asettama tärkeä poliittinen kriteeri.
This will represent the fulfilment of an important political benchmark set by the EU last April.
FinnishMuistakaamme, että viime huhtikuussa Vietnam vietti maan yhdistymisen 25:ttä vuosipäivää.
Let us recall that in April, Vietnam celebrated the 25th anniversary of its reunification.

Other dictionary words

Finnish
  • huhtikuussa

In the Swedish-English dictionary you will find more translations.