"huhuja" English translation

FI

"huhuja" in English

See the example sentences for the use of "huhuja" in context.

Context sentences for "huhuja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTiedotusvälineissä kiertää vähemmän huhuja avoimuuden ja läpinäkyvyyden vallitessa.
There will be fewer rumours circulated in the media if openness and transparency hold sway.
FinnishOn olemassa ainakin huhuja siitä, että serbien miliisi toimii edelleen aktiivisesti.
There are, at the very least, rumours that Serbian militias are up to their old tricks again.
FinnishNämä ovat vain huhuja, joilla ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa.
These are rumours which have been spread around and which are completely without foundation.
FinnishLiikkeellä on huhuja uusista kalusteista, jotka on hankittu D3-rakennukseen.
There are rumours circulating concerning new furniture that has been purchased for the D3 Building.
FinnishOlemme kuulleet huhuja, joiden mukaan monialue-DVD-soittimet aiotaan kieltää.
We have heard rumours of a ban on multi-region DVD players.
FinnishHankkikoot todisteita ennen kuin levittelevät tällaisia huhuja.
Let them produce the evidence before they go around saying such things.
FinnishOlen kuullut asiaa koskevia huhuja, mutta en saanut virallisia tietoja.
I have heard rumours, but I have received nothing official.
FinnishLiikkeellä on myös huhuja, että Yhdysvallat ei hyväksyisi tällaisen tuomioistuimen toimivaltaa.
There are rumours that the United States would not recognize the jurisdiction of such a tribunal.
FinnishOlen kuullut huhuja, että komissio ehkä ehdottaa ylimääräistä joustovälinettä otsakkeelle 4.
I have heard rumours that the Commission may be proposing an extra flexibility instrument for heading 4.
FinnishOlemme kuulleet huhuja vaarallisista tapauksista, joissa näin ei ole menetelty.
We have heard rumours of dangerous conflicts.
FinnishKertokaa meille, mistä te keskustelette salaisissa kokouksissanne, sillä liikkeellä on monia huhuja.
Tell us what you talk about at your secret meetings, because a lot of rumours are flying around.
FinnishNyt liikkuu kuitenkin huhuja, joiden mukaan hallitusten edustajat eivät osallistuisi valmistelukuntaan.
However, now there are rumours that it will be a convention without government representatives.
FinnishPäinvastoin odotin tätä, sillä kuulin asiasta huhuja.
On the contrary, I was expecting this to happen because I had heard rumours to that effect.
FinnishOn kuulunut huhuja siitä, että BBC Scotland on aikeissa siirtää erikoiskirjeenvaihtajansa pois Brysselistä.
It is rumoured that BBC Scotland is about to remove its special correspondent from Brussels.
FinnishTästä asiasta on ollut liikkeellä mitä kauheimpia huhuja.
Rumours of the worst kind have circulated about this matter.
FinnishTämä tiedonanto on viivästynyt - nyt kuuluu huhuja, joiden mukaan se annetaan vuoden loppuun mennessä.
This communication has been delayed - there are now rumours that it will come by the end of the year.
FinnishLuemme ja kuulemme koko ajan varsin vaarallisia huhuja.
We are reading and hearing rumours that are rather dangerous.
FinnishKuubasta on liikkeellä monenlaisia huhuja, ja tarkastelemme sitä eri tavoin kuin muita maita.
There are many rumours about Cuba and, compared to other countries, we look at that country with different eyes.
FinnishTästä aiheesta on levitetty koko joukko perättömiä huhuja, toiset kaameita, toiset huvittavia.
The whole spectrum of falsehoods on this subject has been aired, from the most sinister to the most ridiculous.
FinnishMiksemme mainitsisi Phare- ja Tacis-ohjelmia, joista kuullaan yhtä vakavia ja laajalle levinneitä huhuja?
Why no mention of the programmes for PHARE and TACIS where the rumours are as serious and as widespread?

Other dictionary words

Finnish
  • huhuja

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.