"huhuttu" English translation

FI

"huhuttu" in English

See the example sentences for the use of "huhuttu" in context.

Context sentences for "huhuttu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishUseammastakin sieppauksesta on huhuttu, mutta niitä ei ole vahvistettu.
There have been rumours of more kidnappings, but they have not been confirmed.
FinnishYksi nimi, josta on tässä yhteydessä huhuttu, on alueen mufti Muamer Zukorlić.
One name that has been circulating in this respect is that of the regional mufti, Mr Zukorlić.
FinnishSuurpääomapiireissä on jo jonkun aikaa huhuttu siitä, että Italia luopuu eurosta.
There have for some time been rumours in the world of high finance about Italy exiting from the euro.
FinnishJulkisuudessa on jo huhuttu, että komissio harkitsee vaihtoehtoisen ratkaisun keksimistä.
There has already been public speculation that the Commission is considering seeking an alternative solution.
FinnishOn huhuttu, että ylimmän täytäntöönpanijan toimistoon sijoitettaisiin kiinalaisia turvallisuusneuvonantajia.
There were rumours that Chinese security advisors were to be installed in the Chief Executive's office.
FinnishEi kerta kaikkiaan pidä paikkaansa, että vodkaa koskeva kompromissi mahdollistaisi vodkan valmistamisen esimerkiksi eläinjätteistä, kuten parlamentissa on jälleen tänään huhuttu.
It is simply not true that the compromise on vodka would allow you to make vodka, for example, from animal waste, as has been circulated again in this House today.

Other dictionary words

Finnish
  • huhuttu

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.