FI huijaaminen
volume_up
{noun}

huijaaminen
volume_up
hokum {noun}

Context sentences for "huijaaminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMutta kun hänellä oli Pittsburghin yliopiston college-paita, huijaaminen väheni.
But when he actually had a University of Pittsburgh sweatshirt, cheating went down.
FinnishSe, mihin pyritte, on ihmisten huijaaminen, ja he saavat sen kyllä selville.
What you are doing is conning people; it is a scam and the people are finding you out.
FinnishItse asiassa doping on pahempaa kuin huijaaminen, koska se vaarantaa urheilijoiden terveyden.
In fact it is worse than cheating, because it puts the health of the athletes at risk.
FinnishNäemme huijaamista ympärillämme, erityisesti, jos se on osa ryhmäämme, huijaaminen kasvaa.
And when we see cheating around us, particularly if it's a part of our in-group, cheating goes up.
FinnishTämä alueiden huijaaminen on jatkunut vuosia.
This cheating of the regions has gone on for years.
FinnishMeidän koehenkilöidemme huijaaminen tuplaantui.
FinnishOn äärimmäisen tärkeää, että tätä vitsausta pyritään torjumaan kehottamalla ihmisiä syömään maltillisesti ja lopettamalla kuluttajien huijaaminen.
It is vital to fight this scourge by not encouraging people to overeat and by no longer pulling the wool over the eyes of consumers.
FinnishKun ylös noussut näyttelijä oli Carnegie Mellonin opiskelija -- itse asiassa hän oli Carnegie Mellonin opiskelija -- mutta hän oli osa ryhmää, huijaaminen lisääntyi.
When the actor who was getting up was a Carnegie Mellon student -- he was actually a Carnegie Mellon student -- but he was a part of their group, cheating went up.
Finnish5:37 Taloustieteen teorioissa huijaaminen on yksinkertainen kustannus-hyötyanalyysi.
5:37 Now, in economic theory, cheating is a very simple cost-benefit analysis. You say, what's the probability of being caught? How much do I stand to gain from cheating?
FinnishLopetetaan teeskentely; lopetetaan itsemme huijaaminen olettamalla, että asiat muuttuisivat, jos meidän olisi annettava lausunto tästä varainhoitoasetuksesta - eivät ne muuttuisi.
Let us stop the pretence; let us stop kidding ourselves that if we were to give an opinion on this Financial Regulation, things would be any different - they would not.