"huijarit" English translation

FI

"huijarit" in English

See the example sentences for the use of "huijarit" in context.

Context sentences for "huijarit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishÄlykkäät huijarit ovat aina askeleen edellä viranomaisia.
Intelligent crooks are always one step ahead of the authorities.
FinnishYhdessä voimme pitää huijarit loitolla ja urheilun puhtaana.
Together we can keep the cheats out and keep sport clean.
FinnishNämä huijarit tuhoavat urheilukilpailujen todellisen merkityksen eivätkä tee muuta kuin antavat huonon esimerkin etenkin nuorisollemme.
They are destroying the true meaning of athletic competition and do nothing but set a bad example, in particular to our young people.
FinnishLisäksi jäsenvaltioiden nykyisin suunnittelemassa ja täytäntöön panemassa alv-järjestelmässä on heikkouksia, joita huijarit hyödyntävät.
In addition, the VAT system, as currently designed and implemented by Member States, has weaknesses that fraudsters use to their advantage.
FinnishHaluan lisätä uuden ulottuvuuden: huijarit ovat jo pitkään käyttäneet klooria kanojen käsittelyyn, jotta liha näyttäisi erityisen vaaleanpunaiselta ja tuoreelta.
I will add a further dimension: fraudsters have long applied chlorination to chicken in order to make it look pinker and fresher.
FinnishHuolimatta siitä, mitä EU ja monet muut huijarit yrittävät väittää, Yhdistynyt kuningaskunta on ainoa huomattava maailmanlaajuista kauppaa käyvä kansakunta.
However, despite what the EU and many other charlatans wish to pretend, Britain uniquely is a global trading nation of considerable status.
FinnishInternetistä edullisia lääkkeitä ostavat ihmiset joutuvat usein ansaan, jonka virittäneet huijarit myyvät väärennettyjä lääkkeitä, joiden sisältämät aineet ovat riski terveydelle.
People looking for cheaper medicines on the Internet are often hooked in by fraudsters selling counterfeit medicines with ingredients that pose a health risk.

Other dictionary words

Finnish
  • huijarit

Translations into more languages in the bab.la English-Esperanto dictionary.