"huijauksia" English translation

FI

"huijauksia" in English

See the example sentences for the use of "huijauksia" in context.

Context sentences for "huijauksia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNiihin, jotka ovat edistäneet huijauksia ja petoksia, on kohdistettava kurinpidollisia toimia.
Those who have contributed to corruption and fraud must be subjected to disciplinary proceedings.
FinnishMietinnössä ehdotetaan uuden yksikön perustamista tutkimaan huijauksia EU: n toimielimien sisällä.
The report proposes the setting-up of a new unit to investigate fraud internally in the EU institutions.
FinnishSe viestittäisi muille komission työntekijöille, että komissio on vakavissaan sanoessaan, ettei suvaitse huijauksia ja petoksia.
It would send a signal to other employees of the Commission that the Commission is serious when it says that swindling and fraud will not be tolerated.
FinnishPetoksia, huijauksia ja sukulaisia suosivasta politiikasta on tehtävä riippumaton tutkimus ja komission työtä on parannettava kunnolla.
An independent investigation of the reports of corruption, fraud and nepotism is essential, and the Commission's work needs to be substantially improved.
FinnishLisäksi kannatan merkintöjä keinona torjua väärennöksiä sillä ehdolla, että meillä on myös tarjolla työvoimaa, joka torjuu huijauksia.
I am also in favour of labelling as a means of combating counterfeiting, so long as we actually provide ourselves with the human resources to combat fraud.
FinnishErityisen tärkeänä pidän ehdotusta perustaa viisumitietojärjestelmä (VIS), jonka tarkoituksena on torjua huijauksia hyödyntämällä erityisesti biometrisiä tunnisteita.
Of particular importance is the proposal to set up the Visa Information System (VIS), aimed at combating fraud, especially using biometric identifiers.
FinnishMeidän on tietenkin myönnettävä, että kyseisiä huijauksia on tehty yli 40 vuoden ajan.
We must, of course, recognise that these scams have been in existence for over 40 years, according to the legitimate directory publishers represented by the EADP.
FinnishEU: ssa ja EU: n varoin niin EU: ssa kuin sen ulkopuolellakin tapahtuvaa lahjontaa, huijauksia ja petoksia vastaan tarvitaan voimakkaita toimia.
Vigorous measures are required to fight fraud and corruption. There is a problem within the EU itself and there are irregularities involving Community funds going on inside and outside the Union.
FinnishTärkein yksittäinen toimi lahjontaa, petoksia ja huijauksia vastaan on ottaa käyttöön pohjoismaisen mallin mukainen julkisuusperiaate, johon kuuluu tietosuoja.
The single most effective way of fighting fraud, irregularities and corruption is to introduce Nordic-style openness and transparency, with guaranteed protection for those who provide information.

Other dictionary words

Finnish
  • huijauksia

Translations into more languages in the bab.la English-Norwegian dictionary.