"huijausta" English translation

FI

"huijausta" in English

See the example sentences for the use of "huijausta" in context.

Context sentences for "huijausta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNyt on kuitenkin valitettavan selvää, että Abujassa tehdyt sitoumukset olivat huijausta.
Sadly, it is now very obvious that the commitments given at Abuja were a sham.
Finnish. - (DE) Tietojen suojeleminen SWIFT-sopimuksen avulla on pelkkää huijausta.
in writing. - (DE) Data protection with the SWIFT agreement is simply a sham.
FinnishOn sanottava, että demokraattiselle elimelle tämä on täyttä huijausta.
As a democratic institution one has to say that it is nothing more than a sham.
FinnishTiedämme, että tämä parlamentti on huijausta, mutta juuri sen vuoksi se onkin hyödytön.
We all know this is a phoney parliament, but this demonstrates just how pointless it is.
FinnishKun tässä puhutaan kattavasta merkinnästä, on se yksinkertaisesti huijausta.
To talk of comprehensive labelling here is quite simply fraudulent.
FinnishJohtopäätöksenä pyytäisin kollegojani hylkäämään huomenna ehdotuksen, sillä se on huijausta.
To conclude, I am asking my fellow Members to reject it tomorrow because it is a sham.
FinnishVetoaminen väestörakenteessa tapahtuneeseen kehitykseen on huijausta.
Referring to demographic changes in order to justify this is a swindle.
FinnishTämä kaikki osoittaa, että Agenda 2000 oli suurta huijausta.
All of this demonstrates that Agenda 2000 has been nothing but a great firework display.
FinnishEuroopan unionin aluepolitiikka on ennen kaikkea taloudellista huijausta.
European regional policy is, above all, an economic sham.
FinnishAikaosuuksien kauppa on merkittävää liiketoimintaa, mutta se voi olla myös suurta huijausta.
Timeshare is a big industry, but it also can be a big scam.
FinnishNimitys "hoitotarkoituksessa tehty klooni" on pelkkää huijausta.
The term 'therapeutic clone' is a form of misleading packaging.
FinnishTiedämme, että tämä "länsi"-ajattelu on ideologista huijausta.
This very idea of the West is, as we know, an ideological sham.
FinnishNiin kauan kun paikallisväestö ei ole tietoinen näistä ongelmista, kaikki tämä on vain huijausta.
While the local people remain unaware of these issues, the whole thing will continue to be a sham.
FinnishSe on ennen kaikkea huijausta, huijausta itseä ja muita kohtaan.
It is primarily a form of cheating, with individuals cheating themselves as well as cheating others.
FinnishSe on myös huijausta, joka loukkaa urheilun etiikkaa.
It is also a form of cheating that is contrary to the sporting ethic.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, Giusto Catanian mietintö on pelkkää huijausta.
(DE) Mr President, the Catania report is a real sham.
FinnishKompromissi ei voi todellakaan olla huijausta eikä valhetta.
No, indeed, the compromise can be neither a bluff nor a lie.
FinnishToisin sanoen, Euroopan yhteistyötä on mm. puolustettava jatkuvalla taistelulla huijausta vastaan.
To put it another way, one justification for European cooperation can be a continuing fight against fraud.
FinnishTämä on huijausta, sillä se maa ei sitoudu rehellisesti tasapainoisiin kahdenvälisiin sopimuksiin.
We are being deceived as there is no sincere commitment from this country towards balanced bilateral agreements.
FinnishJos ymmärrät Orgelin toisen säännön, niin ymmärrät, miksi ID-liike on lähtökohtaisesti huijausta.
If you understand Orgel's Second Rule, then you understand why the Intelligent Design movement is basically a hoax.

Other dictionary words

Finnish
  • huijausta

In the English-Indonesian dictionary you will find more translations.