"huikeita" English translation

FI

"huikeita" in English

See the example sentences for the use of "huikeita" in context.

Context sentences for "huikeita" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSiitä seuraisi huikeita kustannuksia ja mahdollisesti kaupankäynnin vähentymistä.
It would entail huge costs and potential loss of trade.
FinnishMe joudumme pitkään maksamaan siitä raskasta veroa samalla kun tietyt kapitalistiset maat keräävät huikeita voittoja.
For a long time we will pay a huge cost for this while certain capitalist countries will earn huge profits.
FinnishEU:ssa ja Yhdysvalloissa toimivat ylikansalliset yritykset osallistuvat tähän riistoon lisätäkseen huikeita voittojaan.
The EU-based and the US-based multinationals participate in this exploitation to facilitate their super profits.
FinnishOlemme asettaneet huikeita tavoitteita.
There is breathtaking ambition involved here.
FinnishMonien kollegoideni tavoin myös minä uskon, että kantasolujen käyttö tarjoaa huikeita mahdollisuuksia sairauksien tulevassa hoidossa.
I, like many colleagues, believe that the use of stem cells has a huge potential for future disease treatments.
FinnishKuluttaja kärsii edelleen valtavasta tiedonpuutteesta, vaikka euron mainostamiseen käytetäänkin huikeita rahasummia.
There is still a huge lack of information getting to the consumer despite the enormous amounts of money being spent on promotion of the euro.
FinnishHuumekauppiaiden voitot ovat huikeita, ja niiden rinnalla ne summat, jotka heidän vastustajillaan on käytettävissään, ovat pikkurahoja.
In comparison to the astronomical profits of drug traffickers, the funds available to those who seek to oppose them are laughable.
FinnishLupaukset ovat nyt huikeita.
FinnishTämä näkyy erityisen hyvin jalkapallossa, jossa liikkuu huikeita siirtokorvauksia, usein naurettavan korkeita palkkoja ja osakekauppoja, mutta kyse ei ole vain jalkapallosta.
This is particularly clear in football with its enormous transfer fees, often ridiculously high salary levels, and stock market deals, but it is not just football.
FinnishKreikka on kuitenkin saanut aikaan huikeita tuloksia, mikä osoittaa, että parannuksia voidaan saada aikaan, jos vain kansalliset hallitukset toimivat tehokkaasti ja tekevät yhteistyötä.
However, the impressive results by the Greeks goes to show that the improvements can be made if there is strong action and real cooperation by national governments.

Other dictionary words

Finnish
  • huikeita

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.