"huimia" English translation

FI

"huimia" in English

See the example sentences for the use of "huimia" in context.

Context sentences for "huimia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNäyttää siltä, että ihmisten osallistumiseen kohdistetaan huimia odotuksia.
There seems to be a huge expectation that individuals should be participating in society.
FinnishEU:n energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa on todellakin otettu huimia edistysaskelia.
Really big steps have been taken towards achieving European energy policy objectives.
FinnishUskon, että me täällä parlamentissa voimme todella saavuttaa huimia tuloksia tehokkuudessa.
I think that we in this House can certainly achieve a great deal when it comes to efficiency.
FinnishOlemme saavuttaneet huimia edistysaskeleita siitä asti, kun keksimme miten kasvattaa ruokaa 10 000 vuotta sitten.
We have achieved remarkable things since working out how to grow food some 10,000 years ago.
FinnishEteläitalialaisen oliivilehdon ja pohjoisruotsalaisen metsäteollisuusyrityksen välillä on huimia eroja.
There are huge differences between an olive grove in southern Italy and an industrial forestry business in northern Sweden.
FinnishTosielämässä kansallisten oikeusjärjestelmien välillä on huimia eroja ja valtavasti vaihtelua valtiosta toiseen.
In real life there are huge differences within national legal systems and enormous discrepancies between different States.
FinnishKantamme mukaisesti velvollisuutemme on nyt tuomita hinnannousut, jotka ovat olleet huimia viimeisten seitsemän kuukauden aikana.
In line with our position, it is our duty today to denounce the rise in food prices, which have soared over the last seven months.
FinnishTilastoissa on huimia eroja.
FinnishTällä on huimia seurauksia. Sain toisen patenttini -- suuren patentin, Alexander Graham Bell -patentin.
This has huge implications. I then received my second patent -- and this is a big one. It's been called an Alexander Graham Bell patent. It covers over 200,000 species.
FinnishEhdotuksen hylkääminen tarkoittaa, että satamissa voidaan jatkaa toimintaa samaan tapaan kuin viimeisten 40–50 vuoden aikana, ja monissa satamissa on saavutettu huimia kasvulukuja.
Rejection means that the ports will simply be able to continue working, as they have done for the past 40 to 50 years with spectacular growth figures in many cases.
FinnishTarkoitan korkeita työvoimakustannuksia, korkeita veroja, kalliita terveydenhuoltojärjestelmiä, joustamattomia työvoimamarkkinoita, vastahakoisia ammattiliittoja ja huimia eläkekuluja.
I mean the high labour costs, the high taxes, the costly healthcare systems, the inflexible labour markets, the obstructive trade unions, and the soaring costs of pensions.

Other dictionary words

Finnish
  • huimia

Moreover, bab.la provides the Swahili-English dictionary for more translations.