"huipentuma" English translation

FI

"huipentuma" in English

FI huipentuma
volume_up
{noun}

huipentuma (also: huippu)
volume_up
apex {noun}
huipentuma (also: huippu)
volume_up
apogee {noun} [form.]
huipentuma (also: huippu, orgasmi, kliimaksi)
volume_up
climax {noun}
Tämän tapahtuman huipentuma oli antamani sitoumus komission uudistamisesta: kyse oli huomattavasta uudistuksesta, jolla piti saada aikaan mullistava muutos komission työskentelytapoihin.
The climax of the chain of events was my undertaking to reform the Commission, to reform it thoroughly, completely revolutionising the Commission' s way of working.
huipentuma (also: huippu)
volume_up
height {noun} [fig.]
The BSE crisis was at its height.

Context sentences for "huipentuma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNizza oli todellakin kansallisten etujen, etten sanoisi itsekkyyden, huipentuma.
Nice was the summit of interests, not to mention the summit of national egoism.
FinnishTalouden alalla toimikautemme huipentuma on epäilemättä ollut euro.
In the economic field, the euro has without doubt been the star of our mandate.
FinnishTuohon maailman aikaan kirja oli tarinankerronnan huipentuma.
Now during this time, the book was the king of storytelling.
FinnishTämä uhka on kahden huolestuttavan suuntauksen huipentuma.
This threat is the culmination of two worrying trends.
FinnishTämä kehysdirektiivi on myös tiettyjen kollegojen herkeämättömän uutteruuden huipentuma.
FinnishSe on parlamentin neuvoston kanssa, komission ohjauksessa, tekemän työn yhden osan huipentuma.
It is the culmination of one aspect of the work conducted by Parliament, with the Council, under the guidance of the Commission.
FinnishSe on pitkän prosessin huipentuma, ja sitä olisi tarkasteltava laaja-alaisten poliittisten näkökohtien pohjalta.
This will be the culmination of a long process and should be seen in the light of wider political considerations.
FinnishTämä on neuvottelutaitojen huipentuma.
This is a pièce de résistance of the art of negotiation.
FinnishSen huipentuma on Lissabonin sopimuksessa.
The culmination of this is in the Treaty of Lisbon.
FinnishTämä ei ole yksittäistapaus, vaan kristittyihin muslimienemmistöisissä maissa kohdistuvan vainon ja väkivallan huipentuma.
This is not an isolated incident, but rather the culmination of persecutions of and attacks on Christians in majority Muslim countries.
FinnishVuonna 1994 hyväksytyn, eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivin on tunnustettu olevan tätä alaa koskevan yhteisön lainsäädännön huipentuma.
The European Works Council Directive of 1994 is acknowledged as the pinnacle of Community legislation in this field.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies, kuolemantuomio on epäloogisuuden huipentuma - ihminen tapetaan sen osoittamiseksi, että tappaminen on väärin.
(SV) Madam President, there is nothing more illogical than the death penalty - to kill someone in order to show that it is wrong to kill.
Finnish(ES) Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, tänään parlamentin käsiteltävänä oleva neuvoston päätösehdotus on pitkän prosessin huipentuma.
Madam President, ladies and gentlemen, the draft Council Decision which is before the House today marks the culmination of a long process.
FinnishKaiken huipentuma on se, ettei mietinnössä anneta etusijaa Euroopan unionin kansalaisille kolmansien maiden kansalaisiin nähden.
Finally, the icing on the cake is that this report refuses to give priority to citizens of the European Union before turning to third-country nationals.
FinnishUskon, että se on paras, mihin me kykenimme, ja parlamentin tämän ongelman ratkaisemiseksi tekemän monen vuoden työn ja monien yritysten huipentuma.
I think it is the best that we could achieve, and a culmination of many years of work and attempts by Parliament to get this problem resolved.
FinnishSiten teksti, jonka aiomme hyväksyä keskiviikkona, on komission ja parlamentin välistä puitesopimusta koskevien neuvottelujen huipentuma.
Therefore, the text that we are going to adopt on Wednesday is the culmination of negotiations between the Commission and Parliament on the framework agreement.
FinnishEhdotettu perustuslaki on tämän unelman huipentuma, ja tavoitteeseen on pyrittävä tarvittaessa ilman niitä valtioita, joissa vallalla on edelleen kansalliskiihko.
The proposed Constitution is the fulfilment of that dream, to be pursued, if necessary, without those states where nationalistic chauvinism still rules.
FinnishArvoisa puhemies, tämä energiapaketti on vuosien kovan työn huipentuma, ja parlamentti voi sen osalta olla hyvin ylpeä nyt toteutettavista muutoksista.
rapporteur. - Madam President, this energy package is the culmination of years of hard work in which Parliament can be very proud of the changes that will now be put in place.
FinnishMaltan liittyminen Euroopan unionin jäseneksi oli monen vuoden ja pitkän työsaran huipentuma.
Almost three years ago you signed the Accession Treaty, which was the culmination of many years and great efforts leading to Malta becoming a member of the European Union.
FinnishTämä äänestys on kauan kestäneen neuvotteluprosessin huipentuma. Neuvotteluihin on liittynyt paljon painostusta, ja sitä on tullut lähinnä vaikutusvaltaisen kemianteollisuuden taholta.
   . This vote is the final step in a long process of negotiation, which has been characterised by huge pressure, mainly on the part of the powerful chemical industry.