"huippukokous" English translation

FI

"huippukokous" in English

EN

FI huippukokous
volume_up
{noun}

huippukokous (also: huippu, vuorenhuippu)
volume_up
summit {noun}
Ensimmäinen kysymys kuuluu: oliko tämä Tampereen huippukokous tärkeä huippukokous?
The first question is this: was the Tampere Summit an important summit?
Tämä huippukokous oli parempi kuin Kairon huippukokous, mutta se oli tuskin vaikeaa!
This summit was better than the Cairo Summit, but that was hardly difficult!
Kööpenhaminan huippukokous jää historiaan täydellisen epäyhtenäisyyden huippukokouksena.
(FR) The Copenhagen Summit will go down in history as a summit of total incoherence.

Context sentences for "huippukokous" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHuippukokous tulee säilymään muistissa osoituksena tämän puheenjohtajakauden työstä.
It will stand the test of time as a testament to the work of this presidency.
FinnishNäin ollen on epätodennäköistä, että huippukokous voitaisiin pitää 17.� joulukuuta.
It therefore seems unlikely that the date of 17 December can be maintained.
FinnishCamp Davidin huippukokous auttoi kaventamaan kiistan osapuolten välistä kuilua.
Camp David helped to narrow the gaps between the parties to the dispute.
FinnishKolmas kysymykseni on seuraava: G20-huippukokous on myös osa Kööpenhaminan valmisteluja.
My third question is: the G20 is also part of the preparations for Copenhagen.
FinnishJosé Manuel Barroso aloitti sanomalla, että kevään huippukokous oli totuuden hetki.
Mr Barroso began by saying that the Spring Council was a moment of truth.
FinnishDohan huippukokous varmisti WTO:n luonteen kapitalistisen globalisaation keskeisenä tekijänä.
The meeting in Qatar confirmed the WTO as the main tool of capitalist globalisation.
FinnishKahdeksas EU:n ja Moldovan välinen huippukokous pidetään Luxemburgissa.
The 8th EU-Moldova Cooperation Council meeting is held in Luxembourg.
FinnishEuroopan unioni halusi tunnetusti, että Dohan ohjelma - ja Cancúnin huippukokous - onnistuu.
The European Union was famously keen to see the Doha programme - and hence Cancún - succeed.
FinnishNizzan huippukokous epäonnistui monessa suhteessa, ja mielestäni HVK on menetelmänä täysin hedelmätön.
Nice was in many ways a failure and, in my view, the IGC method is obsolete.
FinnishHuippukokous on antanut valmistelukunnalle erinomaisen puheenjohtajan ja avoimen esityslistan.
It has provided it with an excellent president and an open agenda.
FinnishG7+1-maiden ydinturvallisuutta käsittelevä huippukokous pidetään Moskovassa, Venäjällä.
A G7+1 meeting on nuclear safety is held in Moscow, Russia.
FinnishHuippukokous panosti tässä parhaaseen korttiin, joka Euroopalla on.
It stated that we are on the road towards full employment.
FinnishMitä keinoja Aasian ja Euroopan huippukokous, ASEM, voi tarjota tässä asiassa?
What instrument does ASEM offer this situation?
FinnishArvoisa puhemies, jos tämä kaikki onnistuu, silloin Tampereen huippukokous on onnistunut.
If we get all this, Tampere will have been a success.
FinnishKomissio ehdottaa, että järjestetään valtioiden tai hallitusten päämiesten huippukokous kahden vuoden välein.
The Commission proposes organising biennial summits of the heads of state or government.
FinnishEU:n ja Ukrainan välinen huippukokous pidetään Luxemburgissa.
EU-Ukraine Cooperation Council meeting is held in Luxembourg.
FinnishNähdäksemme Thessalonikin huippukokous oli merkittävä askel.
We believe that Thessaloniki has been a very important step.
FinnishJos tätä ei hyväksytä, Lissabonin huippukokous ei oikeastaan sano juurikaan enempää kuin aikaisemmin on sanottu.
If it is not adopted, Lisbon will not add much to what has already been said in the past.
FinnishPäätös siitä, että Tampereella pidetään myöhemmin tänä vuonna erityinen huippukokous, on osoitus tästä.
The decision to hold a special top-level meeting in Tammerfors later in the year is proof of this.
FinnishKööpenhaminan huippukokous ei onnistu, ellei Euroopan unioni ota siellä vahvaa johtoasemaa, kuten me kaikki tiedämme.
Copenhagen will not succeed unless Europe plays a strong leading role, as we all know.