"Huomattava osa" English translation

FI

"Huomattava osa" in English

See the example sentences for the use of "Huomattava osa" in context.

Similar translations for "Huomattava osa" in English

huomattava adjective
osa noun
osa- adjective
English

Context sentences for "Huomattava osa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHuomattava osa nykyajan ihmisistä on univajeisia, vilkaistaanpa unimittariamme.
Huge sectors of society are sleep-deprived, and let's look at our sleep-o-meter.
FinnishNäin osa, vieläpä huomattava osa rahoista olisi jo käytettävissä velkojen poistamiseen.
Then some, and it is a great deal, of the money would again be available to repay debts.
FinnishToden totta huomattava osa ihmiskuntaa oli pohtimassa tätä asiaa.
In other words a large part of the human race was giving its mind to this subject.
FinnishHuonokuntoisista ajoneuvoista huomattava osa oli kolmansista maista.
A considerable number of the vehicles in bad condition were from non-member countries.
FinnishHuomattava osa tarkistuksista on toimituksellisia eivätkä ne muuta ehdotuksen yleissisältöä.
A significant number are editorial and do not change the overall meaning.
FinnishHuomattava osa niistä on myös taloudellisen järjestelmän kannalta tärkeitä ryhmittymiä.
A significant number of them are also systemically important groups.
FinnishHuomattava osa kompromissitekstistä eroaakin toisessa käsittelyssä hyväksytystä tekstistä.
A significant part of the compromise text differs from the text adopted at second reading.
FinnishPuhumme oppimisvaikeuksista, joista kärsii huomattava osa väestöämme.
We are talking about learning disorders that affect a substantial segment of our population.
FinnishEnsinnäkin huomattava osa tuontitavarasta saapuu Euroopan unioniin Rotterdamin sataman kautta.
To start with, much of the European Union's imports arrive through the port of Rotterdam.
FinnishMinusta vaikutti siltä, että huomattava osa parlamentin jäsenistä ei ollut paikalla sovittelun aikana.
I noted that a good many MEPs were absent from the conciliation procedure.
FinnishHuomattava osa EU:n väestöstä elää kerrostaloissa.
A significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
FinnishHuomattava osa Euroopan väestöstä elää rannikkoalueilla.
in writing. - A significant part of the European population lives in the coastal regions.
FinnishEmme saa kuitenkaan unohtaa, että jäsenvaltioiden on itse hankittava huomattava osa rahoista.
We must not forget, however, that a substantial part of the amount must come from the Member States.
FinnishHuomattava osa kaupan kohteena olevista tuotteista olisi aivan yhtä helppoa tuottaa paikallisesti.
A considerable amount of trade involves products which could just as easily be produced locally.
FinnishNäistä työpaikoista huomattava osa on audiovisuaalisella alalla.
A considerable number of these are in the audiovisual sector.
FinnishHuomattava osa eläinten sivutuotteista, joista olemme keskustelleet, on erikseen määriteltyä riskiainesta.
A significant part of the animal by-products of which we speak is specified risk material.
FinnishSiksi huomattava osa ehdotetusta mukauttamisesta olisi suunnattava toisen pilarin vahvistamiseen.
This is why a substantial proportion of the proposed modulation should reinforce this second pillar.
FinnishPäätin näin vastatakseni moniin pyyntöihin, joista huomattava osa on muuten tullut parlamentista.
I did this in response to a number of requests, including, moreover, a significant number from this House.
FinnishHuomattava osa heistä tulee muista valtionjohtoisista toimielimistä tai paikallisesta teollisuudesta.
There are a significant number who come from other government-type institutions and from local industry.
FinnishHuomattava osa maapallon väestöstä elää edelleenkin sorron alaisena vailla monia perusoikeuksia.
A large proportion of the world's population is still living under oppression, with many deprived of their basic rights.

Other dictionary words

Finnish
  • Huomattava osa

Moreover, bab.la provides the French-English dictionary for more translations.