"Husseinin" English translation

FI

"Husseinin" in English

See the example sentences for the use of "Husseinin" in context.

Context sentences for "Husseinin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSekään ei ole horjuttanut Saddam Husseinin sotilasdiktatuuria.
That has also failed to dislodge the military dictatorship.
FinnishJärkyttävät videot Husseinin irvokkaasta lopusta järkyttivät jopa joitakin kuolemanrangaistuksen kannattajia.
The horrific videos of his undignified end upset even some supporters of the death penalty.
FinnishKunnollisista ja kansallisesti edustavista vaihtoehdoista Saddam Husseinin joukkiolla ei ole varmasti puutetta.
There is certainly no shortage of reasonable, nationally representative alternatives to Saddam's entourage.
FinnishSafiya Husseinin, joka muutama kuukausi sitten koki saman kohtalon, henki säästyi asiasta nousseen kansainvälisen hälyn ansiosta.
Some months ago, Safiya Husseini, sentenced to the same fate, was spared following an international outcry.
FinnishNämä samat ihmiset olisivat tietenkin tyytyväisin mielin antaneet Saddam Husseinin tyrannian jatkua häiritsemättä.
These same people, of course, are those who would have been quite content to allow Saddam’s tyranny to continue undisturbed.
FinnishKuningas Husseinin ajatus esitettiin kaikille johtajillemme, ja olen iloinen voidessani sanoa, että osapuolet eivät ole hylänneet ajatusta.
King Hussein's idea was presented to all our leaders and I am pleased to say that the sides have not rejected the idea.
FinnishVaikka Husseinin rikokset ovatkin kauhistuttavia, mielestäni kuolemanrangaistus ei ole ratkaisu, eikä se ole yhteisön säännöstön mukainen.
I believe that, as repulsive as the crime is, the death penalty is not a solution and is not in keeping with the European acquis.
FinnishOn paljastettava Saddam Husseinin politiikka, jota harjoittamalla hän antaa oman väestönsä kärsiä nälkää saadakseen itselleen poliittisen voiton.
Saddam's policy of starving his people for his own political gain must be unmasked as the inhuman policy it is.
FinnishSaavutimme tämän jopa Saddam Husseinin tapauksessa, sillä Punainen Risti sai vierailla hänen luonaan.
We achieved this even for Saddam Hussein, who received a visit from the Red Cross; it is inconceivable that we cannot even achieve this in this case.
FinnishViimeksi olemme kokeneet murhenäytelmän, jossa Nigerian islamilainen tuomioistuin tuomitsi Safiya Husseinin kivitettäväksi kuolemaan, koska hän synnytti lapsen avioliiton ulkopuolella.
We recently witnessed the trials and tribulations of Safiya Husaini, condemned to death by stoning by an Islamic court in Nigeria for having a baby out of wedlock.

Other dictionary words

Finnish
  • Husseinin

Have a look at the Romanian-English dictionary by bab.la.