"jakauma" English translation

FI

"jakauma" in English

FI jakauma
volume_up
{noun}

EU:n on siten pidettävä kiinni sitoumuksistaan ja säilytettävä määrärahojen maantieteellinen jakauma vuosia 2007-2013 koskevien rahoitusnäkymien mukaisesti.
Therefore, the EU needs to stick to its commitments and maintain the geographical distribution of financial allocations, as laid down in the financial perspective for the years 2007-2013.

Context sentences for "jakauma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPäätöslauselmaesityksessä ehdotetaan lisäksi, että neuvoston äänten jakauma olisi julkaistava anonyymisti.
The draft resolution also suggests that the balance of votes within the Governing Council should be published anonymously.
FinnishEU:n maantieliikenteen ja rautatieliikenteen välinen jakauma ei nimittäin ole yleisesti ottaen parantunut vaan jopa huonontunut.
After all, the overall modal split between road and rail in Europe has not improved, but actually worsened.
FinnishTähän liittyviä kysymyksiä ovat polttoaineen verotus, päästöjen ja erityisesti hiilidioksidipäästöjen jakauma, melu ja muut kiistanalaiset osa-alueet.
Among the issues covered are the taxing of fuel, the share of emissions, in particular carbon dioxide, noise and other controversial areas.
FinnishNäin käytettävien liikennemuotojen jakauma paranisi suosien vähemmän saastuttavien liikennemuotojen käyttöä ja Euroopan laajuisten verkkojen ja intermodaalisen tavaraliikenteen kehitystä.
Thus, the break-down by form of transport used would improve, favouring less polluting transport means, as well as the development of the trans-European network and intermodal freight transport.