"jakautuminen" English translation

FI

"jakautuminen" in English

FI jakautuminen
volume_up
{noun}

1. general

jakautuminen (also: jako, levinneisyys, jakelu, levitys)
Erityisen selvästi tämä epätasainen jakautuminen ilmenee yhteisessä maatalouspolitiikassa.
This uneven distribution is particularly apparent in the common agricultural policy.
Näin saavutetaan vakaus ja hyvinvoinnin oikeudenmukainen jakautuminen.
This will provide stability and a fair distribution.
Luotan siihen, että jakautuminen on tulevaisuudessa tasapuolisempaa.
I trust that we shall have a fairer distribution in future.

2. biology

jakautuminen

Context sentences for "jakautuminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSukupolvemme ovat nähneet sen ihmeen, että Euroopan jakautuminen tuli tiensä päähän.
The miracle of our generation has been the end to the division of our continent.
FinnishYhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen jakautuminen ei ole kenenkään tavoite.
Nobody is intent on a genuine split between the United States and the European Union.
FinnishItä-Euroopan jakautuminen osiin on johtanut sirpaloitumiseen monissa paikoissa.
The segmentation of Eastern Europe has led to fragmentation in many places.
FinnishVäestön jakautuminen muistuttaa enemmänkin Intian perinteistä kastijärjestelmää.
It is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
FinnishHeikkouksiamme ovat nationalismi, itsekkyys, jakautuminen ja protektionismi.
Our weaknesses are nationalism, egoism, polarisation and protectionism.
FinnishSiksi mietinnöstä ilmenevä kustannusten jakautuminen eri tahoille on paikoillaan.
For that reason, the report's suggestion that costs should be shared among different agencies is right.
FinnishLisäksi poliittisen kentän jakautuminen tuskin on tavallinen.
Moreover, the political front lines will probably not be the usual ones.
FinnishProgress-ohjelman vuotuinen työohjelma vuodeksi 2010 ja toiminnan jakautuminen osa-alueittain (äänestys)
Progress annual plan of work for 2010 and list of activities by policy section (vote)
FinnishTämä vallan jakautuminen vaikeuttaa johdonmukaisen ja yhteenkuuluvuuteen pyrkivän politiikan harjoittamista.
This split is making it difficult to pursue a systematic and cohesive policy.
FinnishIrlannin jakautuminen johtuu siitä, että menestyneet ihmiset saivat pieniä tontteja.
If you look at why Ireland is divided, it is because the successful people were given small pieces of land.
FinnishToinen piilevä ongelma on syntyvyyden yhteiskunnallinen jakautuminen.
Another hidden problem is the social composition of births.
FinnishEuroopan onneton jakautuminen päättyy, ja Eurooppa yhdistyy rauhan ja vapauden ilmapiirissä.
The calamitous division of Europe is being overcome, and Europe is being united in peace and freedom.
FinnishSaaren jakautuminen on kuitenkin edelleen ongelma.
Yet at the same time, the fact that the island is still divided is a problem.
FinnishPalkkaepätasa-arvosta seuraa myös sosiaaliturvan, etenkin eläkkeiden epätasainen jakautuminen.
A result of pay inequality is also inequality in social provision, particularly as regards pensions.
FinnishVain siten voidaan estää Euroopan yhteiskunnan jakautuminen koulutettuihin ja eikoulutettuihin.
This is the only way of avoiding a split in European society between the informed and the ignorant.
FinnishArvoisa komission jäsen, Euroopan tarpeeton jakautuminen on estettävä.
Commissioner, we must prevent an unduly divided Europe.
Finnish(FR) Jäsenvaltioiden kahtia jakautuminen tärkeimmissä ulkopoliittisissa kysymyksissä on valitettavaa.
(FR) The current division between the Member States on key foreign policy issues is lamentable.
FinnishTyöttömyys on lisääntynyt ja yhteiskunnan jakautuminen jatkuu.
Unemployment has risen, and society is becoming more divided.
FinnishTyön jakautuminen on yhä huonolla pohjalla ja esimerkiksi palveluihin sijoitetaan yhä liian vähän.
Jobs are still badly distributed and investment into services is still very much lacking for example.
FinnishBosnia ja Hertsegovinan etninen jakautuminen on syventynyt.
The ethnic division in Bosnia and Herzegovina has deepened.