FI

johdin {noun}

volume_up
2. electronics
johdin (also: johde, johdatin)
Ja jälleen julkaisin videon, jossa johdin, ja aloimme ottaa vastaan osallistujien videoita.
And again, I posted a conductor video, and we started accepting submissions.
4:14 Tähän väliin on sanottava, että ennen sitä julkaisin kuoronjohtajan raidan, jossa itse johdin kappaletta.
4:14 Now I should say, before that, what I did is I posted a conductor track of myself conducting.

Context sentences for "johdin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä oli kolmas sovittelu, jota esittelijän ominaisuudessa johdin.
This was the third form of conciliation which I led in my capacity as rapporteur.
FinnishJohdin omaa yritystäni 15 vuotta, ja minulla oli noin sata työntekijää.
I ran my own business for 15 years, and employed some 100 people.
FinnishHuomautin Venäjän yhteydessä jo siitä, että johdin troikan tekemää vierailua Moskovaan.
On Russia, as I mentioned, I led the troika mission to Moscow.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, johdin vuonna 2005 EU:n Etiopian vaalitarkkailuvaltuuskuntaa.
author. - Madam President, I headed the EU election observation mission in Ethiopia in 2005.
Finnish   Arvoisa puhemies, valitettavasti johdin ryhmäni kokousta, kun kysymystäni alettiin käsitellä.
   Madam President, unfortunately I was chairing my group meeting when my question came up.
FinnishArvoisa puhemies, johdin parlamentin valtuuskuntaa Buenos Airesissa.
Mr President, I led the Parliamentary delegation to Buenos Aires.
Finnish(EN) Hyvä Bruno Gollnisch, johdin puhetta, kun ryhmämme hajotettiin.
Mr Gollnisch, I was in the chair when your group was dissolved.
FinnishArvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, johdin jonkin aikaa sitten Kanariansaarille matkannutta parlamentin jäsenten valtuuskuntaa.
Commissioner, ladies and gentlemen, I recently led a delegation of MEPs in the Canaries.
FinnishMuistan erityisesti kerran, jolloin johdin valmistelukunnassa Euroopan puolustuspolitiikkaa käsittelevää työryhmää.
In particular, I remember the time when I was leading the group on European defence policy within the Convention.
Finnish(SK) Johdin viime viikolla Euroopan parlamentin tarkkailijoiden valtuuskuntaa Kirgisian parlamenttivaaleissa.
(SK) Last week, I led a delegation of observers of the European Parliament to the parliamentary elections in Kyrgyzstan.
FinnishVain viikko sitten johdin troikan matkaa Kiinaan ja kävimme kiinalaisten kanssa hyvin mielenkiintoista keskustelua.
Just a week ago, I led a Troika mission to China and we had a very interesting political dialogue with the Chinese.
FinnishJohdin National Geographicin viisivuotista tutkimusta, Sustainable Seas -tutkimusretkiä, joissa käytettiin näitä minisukellusveneitä.
I led a five-year National Geographic expedition, the Sustainable Seas expeditions, using these little subs.
FinnishJohdin vastaavaa ryhmää vuonna 1995.
FinnishArvoisa puhemies, edellisessä elämänvaiheessani johdin kahta tehdasta, joista yksi oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja toinen Alankomaissa.
Mr President, in my previous life I ran two manufacturing businesses, one in the United Kingdom and one in the Netherlands.
FinnishJohdin AKT-valtioiden tiedotustilaisuutta Hongkongissa ja sain selvän käsityksen näissä maissa vallitsevasta turhautumisen ja pettymyksen tunteesta.
When I chaired a press conference of the ACP Group in Hong Kong I got a real sense of their feeling of frustration and betrayal.
Finnish. - (EN) Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana johdin neuvotteluja tästä kompromissitekstistä.
on behalf of the PSE Group. - Mr President, as Chairman of the Delegation for relations with the countries of South Asia, I led negotiations on this compromise text.
FinnishMitä minuun tulee, olin läsnä heti yhdeksästä alkaen, lähdin istuntosalista vasta kun istunnon esityslista oli käsitelty täysin loppuun, koska johdin puhetta.
As for myself, present from 9 a.m., I left the floor of the Chamber only when the agenda for the sitting had been dealt with in full, since I was in the Chair.
FinnishToiseksi mainitsen, että johdin äskettäin neuvotteluja kolmen Kaukasian valtion kanssa New Yorkissa YK:n tuhatvuotisjulistuksen 5-vuotisseurantakokouksen ja ministeriviikon aikana.
Secondly, I recently held talks with the three countries of the Caucasus in New York during the Millennium Summit and the Ministerial Week.
FinnishJohdin viime toimikaudella kampanjaa, jonka tavoitteena oli omistaa vuosi 2011 tälle asialle.
I want to state that I fully support the Parliament proposal for that Year, having led the campaign to ensure that 2011 was designated during the last parliamentary term.
FinnishOlen juuri palannut Bagdadista, jossa johdin pientä Euroopan parlamentin jäsenten valtuuskuntaa korkean tason keskusteluissa Irakin presidentin ja hallituksen tärkeimpien ministerien kanssa.
I have just returned from Baghdad, where I led a small delegation of MEPs in high-level talks with the President of Iraq and senior government ministers.