"kääntyä puoleen" English translation

FI

"kääntyä puoleen" in English

FI kääntyä puoleen
volume_up
{verb}

kääntyä puoleen (also: puhutella)

Similar translations for "kääntyä puoleen" in English

kääntyä verb

Context sentences for "kääntyä puoleen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHyvät naiset ja herrat, minun täytyy kääntyä lehterillä olevien vierailijoiden puoleen.
Ladies and gentlemen, I have to say something to the visitors in the galleries.
FinnishPanen merkille suosituksenne kääntyä asiassa Yhdistyneen kuningaskunnan puoleen.
I will take on board your comments about referring this back to the UK.
FinnishHaluaisin jäljellä olevana puheaikanani kääntyä Verheugenin ja neuvoston puoleen.
In the time that remains to me I should like to turn to Mr Verheugen and to the Council.
FinnishHe panevat toivonsa meihin, sillä heillä ei ole ketään muutakaan kenen puoleen kääntyä.
They are pinning their hopes on us because they have nobody else to turn to.
FinnishHaluaisin tarttua aloitteeseen ja kääntyä jälleen kerran neuvoston puoleen.
I would like to seize the initiative and turn once again to the Council.
FinnishOn hyvä asia, että he voivat kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen ja saada oikeutta.
It is a good thing that they can turn to the Court of Human Rights and obtain justice.
FinnishOn erinomaisen hyvä asia kansalaisten kannalta, jos he tietävät kenen puoleen kääntyä.
I think it is a very good thing for our citizens to know where they can obtain satisfaction.
FinnishMinun tekee mieleni kääntyä esittelijän, herra Hermanin, puoleen ja kysyä, mitä hän tästä ajattelee.
I am tempted to turn to the rapporteur, Mr Herman, and ask him for his opinion.
FinnishUhri voi siis kääntyä suoraan asuinjäsenvaltionsa takuurahaston puoleen.
The injured party may thus apply directly to the guarantee fund of his Member State of residence.
FinnishNiillä ei ole parannettu aidosti mahdollisuutta kääntyä tuomioistuimen puoleen.
They have not created real ease of access to justice.
FinnishSeuraavaksi tahtoisin kääntyä Antonio Masip Hidalgon puoleen ja puhua vastaanotto-olosuhteiden luomisesta.
Now let me turn to Mr Masip Hidalgo and talk about access to reception conditions.
FinnishEdustaja Fantuzzi, tässä asiassa teidän tulisi kääntyä edustaja Collinsin puoleen.
Mr Fantuzzi, it is Mr Collins who should ask for that.
FinnishOlemme todenneet, että hänen tulisi siinä tapauksessa kääntyä suoraan OLAFin puoleen.
We have said that he should then approach OLAF directly.
FinnishJos säännöksiä ei ole sovellettu oikein, voitte todellakin kääntyä puhemiehistön puoleen.
If these measures have not been properly applied, you may indeed place the matter before the Bureau.
FinnishYritysten kohdalla kansalainen voi epäilysten herätessä sentään kääntyä jonkin toisen yrityksen puoleen.
With enterprises, the citizen is still able to choose a different one in case of doubt.
FinnishVihdoinkin he voivat kääntyä suoraan hoidon tarjoajan puoleen.
At least now, they are allowed to go to the care-provider directly.
FinnishTällä hetkellä yrityksessä on oltava tuhat työpaikkaa uhattuina, ennen kuin yritys voi kääntyä rahaston puoleen.
At present, a thousand posts must be under threat before a company can apply.
FinnishSille voidaan haluttaessa antaa tietynlainen alarakenne, jotta jokainen tietää, kenen puoleen kääntyä.
If we wish, we can give it a certain basis of support so that everyone knows whom to consult.
FinnishMilloin avustusjärjestö voi kääntyä eurooppalaisten rahastojen puoleen?
The criteria for this are far too opaque to our mind.
FinnishMuuttaakseen tätä artiklaa komission täytyy kääntyä tulevaisuudessa parlamentin puoleen.
In order to amend this article, the Commission will have to come back to Parliament at some time in the future.