"kääntyä vastaan" English translation

FI

"kääntyä vastaan" in English

FI kääntyä vastaan
volume_up
{verb}

Similar translations for "kääntyä vastaan" in English

kääntyä verb
vastaan adverb
English
vastaan preposition
vastata verb

Context sentences for "kääntyä vastaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEllei tulevina kuukausina saada vielä paljon aikaan, nuo sanat saattavat vielä kääntyä hänen seuraajiaan vastaan.
Unless much is achieved in the coming months, those words may yet rebound upon his successors.
FinnishAsiat voivat totta kai kääntyä myös meitä vastaan.
Finnish- (NL) Arvoisa komission jäsen, Euroopan autoteollisuuden pelastaminen on vaarassa kääntyä EU:ta itseään vastaan.
- (NL) Commissioner, the rescuing of the European car industry is threatening to degenerate into an anti-European chronicle.
FinnishSilti juuri niiden menestyminen uhkaa nyt kääntyä niitä vastaan, koska ne lähestyvät sallitun kaupallisen viljelyn rajaa.
Yet their very success now threatens to count against them as they approach the limit of permissible commercial cultivation.
FinnishEurooppalaiset yksipuoliset määräykset saattaisivat jopa kääntyä omia yrityksiämme vastaan, jos niitä ei sovellettaisi myös muiden maiden kilpaileviin yrityksiin.
Unilateral European provisions may even backfire on European companies if competitive third-country companies are not subject to the same rules.
FinnishAsetus, jonka tavoitteena on terveyden suojelu, ei voi kääntyä itseään vastaan ja vastustaa elämää, joka on jokaisen ihmisen perusoikeus hedelmöityksestä asti.
A regulation whose objective is to protect health cannot contradict itself and attack life, the supreme good of the individual from the moment of conception.
FinnishSosiaalipolitiikkaa käsiteltäessä tarvitaan tiettyä joustavuutta ja vapautta, sillä "yhden koon" politiikka voi kääntyä itseään vastaan, kun sitä sovelletaan kansallisella tasolla.
A degree of flexibility and freedom is needed when dealing with social policy, as one-size-fits-all policy making can be counterproductive when applied at domestic level.
FinnishProtektionismi on kuin syöpä, joka voi tuhota täysin taloutemme, kääntyä EU:n kansalaisia vastaan ja johtaa syvenevään talouskriisiin ja elintason huonontumiseen.
Protectionism works like a cancer and it could completely destroy our economy, turning against EU citizens and leading to a deepening economic crisis and a further decline in living standards.