"kaatopaikka" English translation

FI

"kaatopaikka" in English

FI kaatopaikka
volume_up
{noun}

kaatopaikka
volume_up
dump {noun}
Muutama viikko sitten puskutraktorit alkoivat kaivaa alueella, ja paikalle on tarkoitus rakentaa kunnallinen kaatopaikka.
A few weeks ago that field was dug up by bulldozers to create a municipal rubbish dump.
Niger Deltasta, jonka kasvisto ja eläimistö olivat joskus maailman kauneimmat, on tullut todellinen kaatopaikka.
The Niger Delta, the flora and fauna of which were once among the most beautiful in the world, has become a veritable dump.
Esimerkiksi Puolassa, Ala-Sleesiassa on Euroopan suurin nestemäisten jätteiden kaatopaikka, joka on perustettu 1970-luvulla.
For example, in Poland, in Lower Silesia, we have the largest liquid waste dump in Europe, which was established in the 1970s.
kaatopaikka (also: kaatopaikkajäte)
Kaatopaikka on peitettävä myös sulkemisen jälkeen suojakerroksella, jotta kuituja ei pääse leviämään ilmaan.
The landfill must be re-covered by a final layer in order to prevent the dispersion of fibres.
Olemme tämän vuoksi ehdottaneet standardointia ja todellista "eurooppalaista" kaatopaikka-asetusta ja saaneet sille suuren enemmistön tuen.
We have, therefore, proposed standardisation and a truly ‘European’ landfill regulation and we have gained a huge majority for it.
Lisäksi kaatopaikan oletetaan täyttyvän, jos käsitelty jätevesiliete sijoitetaan Ano Liosian kaatopaikka-alueelle.
In addition, the disposal of the treated sewage sludge in the sanitary landfill site at Ano Liosia is considered to be a factor which will lead to the saturation of the site.
kaatopaikka
kaatopaikka

Context sentences for "kaatopaikka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSuhtaudun nimittäin epäilevästi siihen, että maanalainen kaatopaikka jätetään huomiotta.
I am particularly concerned about exempting underground disposal.
FinnishPuolueeni aikoo myös jatkaa taistelua sen puolesta, ettei Skotlannista tulisi ydinjätteen kaatopaikka.
Furthermore, my party will continue to fight against Scotland becoming a nuclear dustbin.
FinnishTavoitteemme ei ole, että Euroopasta tulisi teollinen kaatopaikka, vaan itse asiassa täysin päinvastoin.
Our aim is not for Europe to become an industrial wasteland: quite the contrary, in fact.
FinnishEläinrehuketju ei ole mikään kaatopaikka, eivätkä teollisuusjätteet kuulu eläinten rehuihin.
The animal feed chain is not somewhere to dispose of waste, and industrial waste products have no place in animal feed.
FinnishTarkistusteni 81 ja 82 tarkoituksena on ottaa käyttöön kaatopaikka-alueilta peräisin olevia päästöjä koskeva vastuuntuntoinen sääntely.
My Amendments 81 and 82 are designed to introduce responsible regulation of discharges from waste disposal sites.
Finnish- (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä vaarallisia jätteitä koskeva tapaus on ilmiselvä rikos: aivan kuin etelä olisi pohjoisen kaatopaikka.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, this toxic waste affair is certainly criminal - it is as if the South was the North's dustbin.
FinnishSiinä puhutaan sen sijaan ehdotetusta suuntaviivasta kaatopaikka-alueen vähimmäisetäisyydeksi asuin- ja virkistysalueisiin, vesiteihin, vesistöihin ja muihin maaseutu- ja kaupunkialueisiin.
It is instead a suggested guideline for a minimum distance to recreational areas, waterways, water bodies and other agricultural or urban sites.
FinnishSe oli aikaisemmin teollisuusvallankumouksen kaatopaikka, ja nyt se on valmiina hyötymään tietoaikakaudesta, jonka niin nopeasti mutta ristiriitaisin teoin pyrimme saavuttamaan.
It was once on the scrap heap of the Industrial Revolution and it is now poised to take advantage of the information age we are so speedily, but ambiguously, chasing.