"kantaa hedelmää" English translation

FI

"kantaa hedelmää" in English

FI kantaa hedelmää
volume_up
{verb}

kantaa hedelmää (also: tuottaa)
Siksi toivon, että sopimuksen uusiminen kantaa hedelmää molemmille osapuolille.
I therefore hope that the renewal of the agreement will bear fruit for both parties.
Toivon, että työskentely kantaa hedelmää huippukokoukseen mennessä.
I hope that will bear fruit by the time of the summit.
Lissabonin strategian yhteydessä toteutetut rakenneuudistukset alkavat kantaa hedelmää.
The structural reforms within the context of the Lisbon Strategy are beginning to bear fruit.
kantaa hedelmää
Eurooppa todellakin tarvitsee lippulaivan, yhteistyömallin, joka kantaa hedelmää.
Europe certainly needs a flagship: a model of cooperation which bears fruit.
Siksi toivon, että sopimuksen uusiminen kantaa hedelmää molemmille osapuolille.
I therefore hope that the renewal of the agreement will bear fruit for both parties.
Siksi oletankin, että keskustelua aiheesta jatketaan ja että keskustelu kantaa hedelmää.
I therefore expect the dialogue on this matter to continue and to bear fruit.

Similar translations for "kantaa hedelmää" in English

kantaa verb

Context sentences for "kantaa hedelmää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPuheenjohtajamaa ja neuvosto odottavat, että huhtikuun kokous kantaa hedelmää.
The Presidency looks forward, with the Council, to a fruitful meeting in April.
FinnishTaloudelliset mukauttamispolitiikat ovat alkaneet kantaa hedelmää monilla alueilla.
Economic adjustment policies are beginning to reap rewards in many areas.
FinnishLuotan tähän aloitteeseen ja toivon, että se kantaa hedelmää.
I am counting on this initiative and I hope it will be fruitful.
FinnishUseimpien eteläafrikkalaisten huoli on se, että kestää niin kauan, ennen kuin meidän aloitteemme alkaa kantaa hedelmää.
The concern of most South Africans is that our initiatives take so long before coming to fruition.
FinnishNyt kun komission toimet alkavat kantaa hedelmää, toivon, että edetäkseni tässä asiassa voin yhä luottaa Euroopan parlamentin tukeen.
Now that our efforts are becoming measurable, I hope I can count on its continuing backing to move forward.
FinnishOlen varma, että urheilu voi tuoda mukanaan monia arvoja ja kantaa hedelmää muissa toimissa niin Euroopan unionissa kuin sen ulkopuolella.
I am sure that sport can bring a lot of values or fruits for our other policies in and around the Union.
FinnishValmistelukunnan työ voi muodostua käännekohdaksi unionin historiassa: meidän on yhteisvoimin varmistettava, että työ kantaa hedelmää.
The Convention is a potential turning point in the life of our Community: let us all strive to make it a success.
FinnishUudistus alkaa kantaa hedelmää.
This reform is beginning to show results.
FinnishToivon, että kollega Böschin ehdottamiin ratkaisuihin riittää poliittista tahtoa, jotta ne voisivat todella kantaa hedelmää.
I hope that the solutions put forward by Mr Bösch are supported by the political will which is needed to ensure their total success.
FinnishKyseessä on väline, jolla on saatu aikaan erittäin hyviä tuloksia ja joka kantaa hedelmää myös jatkossa, kun direktiiviä pannaan täytäntöön.
It is an instrument that has brought very good results and will continue to do so in the application of this directive.
FinnishToivotan uusille komission jäsenille kaikkea hyvää työssään, ja toivon, että heidän työnsä kantaa hedelmää kaikille Euroopan unionin kansalaisille ja kaikille Euroopan valtioille.
I wish the new Commissioners well in their work, and hope it will be fruitful for all the citizens of the European Union and for all the countries of Europe.
FinnishYksikään näkemys, unelma tai ehdotus ei kuitenkaan ole toteutettavissa eikä se voi kantaa hedelmää, ellei ole olemassa menetelmää antaa konkreettinen muoto unelmille ja ehdotuksille.
However, not one idea, vision or proposal can be implemented or can bring in results unless the right method is used to put flesh on the bones of these visions and proposals.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, komission yhteisestä työllisyysraportista käy selvästi ilmi, että Euroopan unionin strategia alkaa kantaa hitaasti hedelmää.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the European Commission' s Joint Employment Report clearly shows that the European employment strategy is slowly paying off.