"kaukana" English translation

FI

"kaukana" in English

EN

FI kaukana
volume_up
{adjective}

kaukana
Kuka välittää siitä, että menojen taso on kaukana Euroopan unionin poliittisista painopistealoista ja velvoitteista?
Who cares that the level of expenditure is far out of line with the political priorities and obligations of the European Union?

Context sentences for "kaukana" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn selvää, että Turkki on tällä hetkellä kaukana tämän kriteerin täyttämisestä.
Obviously, in the short term, Turkey is a long way from fulfilling this criterion.
FinnishIkävä kyllä joudumme tänään toteamaan, että olemme siitä vielä hyvin kaukana.
Regrettably, it has to be said that we are still a long way from that reality.
FinnishMe olemme kuitenkin vielä kaukana EU: n yhtenäisestä inhimillisestä ulkopolitiikasta.
However, the EU is still a long way from having a coherent civil foreign policy.
FinnishSe on hyvin kaukana tämän päivän Zimbabwesta, jonka tilastot ovat karua luettavaa.
This is in stark contrast with the Zimbabwe of today, with its appalling statistics.
FinnishJos nämä alueet sijaitsevat kaiken lisäksi kaukana, asialla on ratkaiseva merkitys.
If, in addition, these regions are remote, this importance becomes strategic.
FinnishSilloinkin olemme vielä kaukana siitä, että pystyisimme huokaisemaan helpotuksesta.
Even then, we will be a long way from being able to breathe a sigh of relief.
FinnishSea Empress, Exxon Valdez ja muut merenkulun katastrofit ovat kaukana takanapäin.
We have come a long way since Sea Empress, Exxon Valdez and other shipping disasters.
FinnishBrasilian mielestä osapuolten neuvottelukannat eivät olleet kaukana toisistaan.
Brazil thought that the two negotiating positions were not so wide apart.
FinnishEuroopan poliittinen eliitti on yhtä kaukana äänestäjistään kuin ennenkin.
The political elites of Europe are ever more distanced from their electorates.
FinnishOlemme siis kaukana tilanteesta, jossa unioni olisi maailman kilpailukykyisin alue.
We are therefore a long way from being the world's most competitive region.
FinnishSiinä ilmenee, kuinka kaukana EU:n tuottavuus on Yhdysvaltojen tuottavuudesta.
It shows what a long way EU productivity is from that in the United States of America.
FinnishSosiaalipolitiikka laahaa nykyisin kaukana talous- ja työllisyyspolitiikan jäljessä.
At the moment, social policy is trailing well behind economic and employment policy.
FinnishMonet jäsenvaltiot ovat vielä kaukana kehitysapua koskevasta 7 prosentin tavoitteesta.
Most Member States are a long way off the 7% mark of development cooperation.
FinnishVaikka määräaika onkin mielestäni liian kaukana, se on kuitenkin asetettu.
Although this deadline is, I believe, too late, it has been set all the same.
FinnishTulos on tietenkin kaukana siitä, mitä odotamme todelliselta demokratialta.
The result will certainly fall short of our expectations in terms of real democracy.
FinnishTänään kaksi vuotta myöhemmin olemme vielä kaukana maailmanlaajuisesta ratkaisusta.
Today, two years later, we are still a long way away from a global answer.
FinnishMietinnössä kuitenkin muistutetaan myös, että EU on vielä kaukana tästä tavoitteesta.
However, it also reminds us that the EU is still a long way from this goal.
FinnishArvoisa puhemies, monista ihmisistä näyttää siltä, kuin Vietnam olisi hyvin kaukana.
Mr President, for many people, Vietnam would appear to be a long way away.
FinnishValiokunnan analyysi ja ehdotukset ovat kaukana Euroopan kansalaisten todellisuuudesta.
Its analysis and proposals are a long way from reality for European citizens.
FinnishMeidän on ymmärrettävä, että tämän maan todellinen rauha on yhä kaukana.
We have to recognise that true peace is still a long way off for this country.