"keskitie" English translation

FI

"keskitie" in English

EN

FI keskitie
volume_up
{noun}

keskitie (also: laki, seppele, kruunu)
volume_up
crown {noun}

Context sentences for "keskitie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn löydettävä järkevä keskitie, ja mielestäni olemme onnistuneet tässä.
A sensible middle way has to be found, and I think we have succeeded in this.
FinnishJos ajatellaan, että " vain tämä auttaa" , keskitie on heikko vaihtoehto.
If you really think that 'this is the only way', a middle way seems weak.
FinnishOn löydettävä kultainen keskitie, jotta molempiin ongelmiin löytyy asianmukainen ratkaisu.
We need to find a golden mean, so that we can have our cake and eat it.
FinnishNäiden ääripäiden välillä meille avautuu kuitenkin kompromissiratkaisun mahdollistava keskitie.
However between these two extremes there is a path that we can take, that leads to a compromise.
FinnishKatson siksi, että mietinnössä on löydetty kultainen keskitie eri mielipiteiden välillä.
I therefore think that the report strikes exactly the right balance between the different points of view.
FinnishKollega Tappinin ehdotus oli yritys löytää keskitie näiden kahden vastakkaisen kannan välillä.
Mr Tappin's amendment was an attempt to find a mid-way solution between these two opposing positions.
FinnishSiksi tässä asiassa oli tärkeää löytää kultainen keskitie.
Therefore, finding the right middle ground, here, was important.
FinnishLuulen kuitenkin, että ehdotuksessa on saavutettu kultainen keskitie, jota parlamenttimme voisi laajalti tukea.
However, I feel that it is a happy medium which could earn the broad support of Parliament.
FinnishEuroopan unionin on ensinnäkin löydettävä kultainen keskitie äärimmäisen vapaan kaupan ja suojelupolitiikan välillä.
The European Union must first of all find a happy medium between ultra-free trade and protectionism.
FinnishMeidän on löydettävä tasapainoinen keskitie, joka takaa omamme ja planeettamme kukoistuksen tulevaisuudessa.
We need a well-balanced middle path which ensures that we and our planet can continue to thrive in the future.
FinnishMeidän on kuitenkin tärkeää löytää keskitie.
However, it is important for us to find a middle way.
FinnishMeidän on tämän vuoksi löydettävä kultainen keskitie, jolloin voimme syödä kakun ja tietää, mitä se sisältää.
Therefore we must find the golden mean, where we can eat the cake and have adequate information on what it contains.
FinnishTämä diplomaattisen Platonin ja Machiavellin ajatusten välinen keskitie sijaitsee "humaanisuuden nelikulmiossa".
This median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘four-square model of humanitarianism’.
FinnishTietenkin on olemassa myös kultainen keskitie.
There is, of course, an intermediate position.
FinnishRoberton ehdotus on keskitie.
It lies in the proposal which Mr Barzanti has made.
FinnishKeskitie on jossakin niiden välissä.
The happy medium lies somewhere in between.
FinnishReformistina olen jälleen kerran sitä mieltä, että oikea ratkaisu on keskitie: rakenneuudistusten estäminen on pelkkä haave.
Once again, as a reformist, I believe that the right path is the middle way: preventing restructuring is an idle dream.
FinnishLoppujen lopuksi löydettiin keskitie.
All in all, a middle way has been found.
FinnishJos asiaa kuitenkin tarkastellaan kustannusten näkökulmasta – mikä sekin on välttämätöntä – asiassa on löydettävä keskitie.
If, though, one considers these things in relation to costs – which one also has to do – then a new middle way has to be found.
FinnishMeidän on löydettävä kultainen keskitie yksinapaisen maailman kannattajien ja moninapaisen maailman kannattajien välillä.
We have to find a middle ground between those who see a need for a unipolar world and those who see the need for a multipolar world.