FI kestämätön
volume_up
{adjective}

kestämätön
Tämä on vähättelevä, epäjärjestelmällinen ja kestämätön lähestymistapa.
This is a reductionist, unsystematic and unsustainable approach.
Nykyinen tilanne on kestämätön ja edellyttää poliittista ratkaisua.
The current situation is unsustainable and requires a political solution.
Mutta kestämätön ja hyväksyntää vailla oleva talouskasvu on yhteiskunnan kannalta tuhoisaa.
But unsustainable and unacceptable economic growth is socially destructive.
kestämätön
Yhteinen kalastuspolitiikkamme on kestämätön, epälooginen ja täysi fiasko.
The Common Fisheries Policy is untenable, illogical and has been an unmitigated disaster.
David Cameronin kanta Lissabonin sopimukseen on kestämätön.
David Cameron's position on the Lisbon Treaty is quite untenable.
Tämä on kestämätön, tekopyhä ja hyvin hajottava tilanne.
This is an untenable, hypocritical and very destabilising position.
kestämätön (also: sietämätön)
Eniten kärsivät pienet ja keskisuuret yritykset, joiden hallinnollinen taakka on kestämätön.
Small and medium-sized enterprises suffer the most because of the unbearable burden of administration.
Sanoisin siis, että avun maksamisen keskeyttäminen nyt talven lähestyessä pahentaisi tilannetta, joka on jo nyt hyvin vaikea - etten sanoisi kestämätön - siviiliväestön osalta.
I would therefore say that to interrupt the donation of aid when winter is approaching would aggravate the very difficult, not to say unbearable, situation of the civilian population.

Context sentences for "kestämätön" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos sanoisin nyt, että tilanne on kestämätön, toteamukseni olisi jo vähättelevä.
It would not be an understatement to say today that this is an intolerable situation.
FinnishKäytämme yhä neuvostoajoilta periytyvää sopimusta, mikä on täysin kestämätön ratkaisu.
We are still using a treaty dating from Soviet times, and that is just not acceptable.
FinnishUrheilun virallisen aseman puuttuminen unionin lainsäädännöstä on kestämätön puute.
The lack of an official status for sport in Union legislation is an intolerable omission.
FinnishMielestäni se on kestämätön tilanne näin arkaluontoisessa asiassa.
In my opinion, that is an unacceptable situation for this highly sensitive matter.
FinnishTilanne on selvästi kestämätön niin Kyproksen kuin kaupungin asukkaidenkin kannalta.
This is clearly not a tolerable situation for Cyprus or the people.
FinnishTämä on ajan mittaan kestämätön tilanne, ja me vaadimme, että tilanteessa tapahtuu muutoksia!
This situation cannot be tolerated indefinitely, and we demand changes.
FinnishTällainen säännöstöön perustuva vallankaappaus on kestämätön ja tuhoaa vapauden.
This regulatory is intolerable and destructive of freedom.
FinnishTilanne on kestämätön, ja se huolestuttaa meitä kaikkia.
This is an intolerable situation and one which is of great concern to all of us.
FinnishNykyinen järjestelmä on käyttökelvoton, epäoikeudenmukainen, sekava ja kestämätön.
The one we have at present is unworkable, unfair, lacking in transparency and is no longer sustainable.
FinnishTämä on kestämätön tilanne, johon on nopeasti löydettävä ratkaisu.
This is an unacceptable situation that should be eliminated urgently.
FinnishTalousarvion avoimuuden kannalta tilanne on kestämätön.
From the point of view of budgetary transparency, this situation is unacceptable.
FinnishHaluan sanoa suoraan, että tällainen tilanne on kestämätön.
I would like to state explicitly that this is an intolerable situation.
FinnishTämä tilanne on kestämätön, ja se pitää saada loppumaan.
This is an intolerable situation which must cease as a matter of urgency.
FinnishTosiasia on, että Kiinan ihmisoikeustilanne on kestämätön.
The fact is, the human rights situation in China is unacceptable.
FinnishTilanne Zimbabwessa on kestämätön, ja on oikein, että hänen politiikkaansa arvostellaan ankarasti.
The situation in Zimbabwe is unacceptable and it is right that his policies are severely criticised.
FinnishNykytilanne on vaarallinen ja kestämätön, sille on tehtävä jotain.
It is dangerous, it is wrong and something must be done.
FinnishNäin kestämätön tilanne vaatii poliittista päättäväisyyttä.
Such an impossible situation requires political decisiveness.
FinnishTilanne on kestämätön, ja toivoisin, että kysymykseeni vastattaisiin.
It is unacceptable and I should like an answer.
FinnishOikeudellisesta näkökulmasta tämä mietintö on kestämätön.
The report is indefensible from a legal point of view.
FinnishMillaisilla ratkaisuilla voidaan mielestänne selvittää tämä tilanne, joka on minun mielestäni kestämätön?
What specific solutions do you see that might resolve this situation which is, in my view, unacceptable?