"kuolla" English translation

FI

"kuolla" in English

FI kuolla
volume_up
[kuolen|kuollut] {verb}

Saisimme hävetä, että annamme 5 000 irakilaislapsen kuolla joka kuukausi.
Shame on us for allowing the children of Iraq to die at the rate of 5 000 a month.
Siellä olisi voinut kuolla ihmisiä elokuussa, ja ihmisiä voi kuolla, jos jokin menee vikaan.
People could have died if they had been there in August, and they could die if anything goes wrong.
Kun ihmiset käyttävät väärennettyä lääkettä, he saattavat kuolla; se on erittäin vaarallista.
When people use a counterfeit medicine, they can die; it is extremely dangerous.
kuolla
kuolla
laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, on aina surullista, kun meidän on annettava päätöslauselma ihmisoikeuksien puolustajan kuolemasta.
. - Mr President, it is always a sad moment when we have to pass a resolution on the death of a human rights defender.
Onkin sopivaa, että tällaisen urheilulegendan kuolemaan kiinnitetään huomiota tässä kansainvälisessä parlamentissa.
Accordingly, it is fitting that the passing of such a sporting colossus should be noted in this international parliament.
kuolla (also: kadota)

Context sentences for "kuolla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEtte tietenkään, koska teillä on yksi mahdollisuus kuudesta kuolla tai loukkaantua.
Of course not, because you have one chance in six of being killed or injured.
FinnishLajeja saattaa kuolla sukupuuttoon ennen kuin niitä on edes tunnistettu.
Species may become extinct before scientists even have a chance to identify them.
FinnishToden totta, 11 000 eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon.
In fact, 11 000 species of fauna and flora are in danger of extinction.
FinnishNoin miljardi henkeä on vaarassa kuolla nälkään tai veden puutteeseen.
Approximately one billion people are in danger of dying from starvation or lack of water.
FinnishNiiden, joilla ei ollut yhtään terveellistä tapaa, riski kuolla oli korkeampi.
The ones that had no healthy habits had a higher risk of death.
FinnishHe saattavat jopa kuolla metsiin meidän tietämättämme, ja nyt vasta sen ymmärrämme.
We will then act again once it is too late! What is this about?
FinnishOn todella vähän, poikkeuksellisen vähän asioita, joiden takia kannattaa kuolla.
There are very few, extremely few causes worth dying for.
FinnishHe ovat vaarassa kuolla erittäin tuskallisesti veden tai hapen puutteen takia.
They run the risk of dying an unusually painful death, brought on by either thirst or lack of oxygen.
FinnishEnsinnäkään Nizzan sopimuksen puolesta ei kannata kuolla.
First and foremost Nice is not a treaty for which it would be worth dying!
FinnishArvoisa puhemies, tänä päivänä ja tällaisena aikana kenenkään ei pitäisi kuolla tuberkuloosiin.
on behalf of the S&D Group. - Mr President, in this day and age, no one should be dying from TB.
FinnishViiden kuukauden sisällä kaikki malawilaiset alkoivat kuolla nälkään.
Within five months all Malawians began to starve to death.
FinnishTästä saattaa aiheutua vastaisuudessa runsaasti ongelmia, sillä kyseiset puulajit saattavat kuolla sukupuuttoon.
This might cause a lot of problems in the future because they can be lost forever.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, toivon ei pidä antaa kuolla.
Mr President, Commissioner, we must not lose hope.
FinnishOn päivänselvää, että tämä laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon, jollei ryhdytä päättäväisiin toimiin.
It is crystal clear that the species is under threat of extinction unless decisive action is taken.
FinnishArvioiduista 15 %:sta luokitellaan 20 % uhanalaisiksi, mikä tarkoittaa vaaraa kuolla sukupuuttoon.
Of the 15 percent evaluated, 20 percent are classified as "in peril," that is, in danger of extinction.
FinnishTšiang Kai-šek kuoli 30 vuotta sitten, ja valta on ollut sen jälkeen hänen pojallaan Tšiang Tšing-kuolla.
Thirty years ago Chiang Kai-Shek died and his son Chiang Ching-kuo continued in power thereafter.
FinnishHe ovat aloittaneet nälkälakon ja saattavat kuolla.
They have begun a hunger strike and they are facing possible death.
FinnishTonnikala on vaarassa kuolla sukupuuttoon, koska sen liikakalastusta ei ole valvottu riittävästi.
Bluefin tuna is threatened with extinction as a result of the failure to control the overfishing of this resource.
FinnishTämän seurauksena albiinot voivat kärsiä näköongelmista, ihon palamisesta auringossa ja syövästä sekä kuolla ennenaikaisesti.
Consequently, albinos can suffer from sight problems, sunburn, cancer and premature death.
FinnishAnnamme nyt tekohengitystä Länsi-Euroopan unionille, jonka olisi itse asiassa pitänyt kuolla viime vuonna.
We are breathing new life into the Western European Union, which should have actually been defunct last year.