FI kuori
volume_up
{noun}

1. general

kuori (also: ammus, runko, palko, kilpi)
volume_up
shell {noun}
Se on tyhjä kuori, joka ei täyty, koska kukaan asiakas ei kysy sitä.
It is an empty shell that cannot be filled because there is no client demand for it.
Tarkistuksella direktiivistä tulisi tyhjä kuori.
That would make the directive an empty shell.
Toistaiseksi eurooppalainen tutkintojen viitekehys on kaunis mutta tyhjä kuori.
At the moment the EQF is a nice but empty shell.
kuori (also: kaarna, parkki, tuohi, haukku)
volume_up
bark {noun}
kuori (also: kotelo)
volume_up
casing {noun}
kuori (also: runko, palko, kanta)
volume_up
hull {noun}
kuori (also: kuorintavoide)
volume_up
peel {noun}
kuori
volume_up
rind {noun}
kuori (also: iho, kalvo, nahka, sätkäpaperi)
volume_up
skin {noun}
kuori (also: koe, tentti, testi, käyttökoe)
volume_up
test {noun}

2. architecture

kuori

3. religion

kuori
volume_up
choir {noun}

4. botany

kuori (also: akana)
volume_up
husk {noun}

Context sentences for "kuori" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMe tiesimme maaliskuussa, että Redingin peruskirja oli pelkkä kuori ilman sisältöä.
We knew in March that Reding's Charter was only a façade with no substance.
FinnishMeille esittelemänne paketti hienoine sanoineen on pelkkä tyhjä kuori.
The package you have presented to us with fine words is but an empty tunic.
FinnishErityisesti sen osa nimeltä etuotsalohkon kuori.
And particularly, a part called the "pre-frontal cortex."
FinnishSisältö on kuitenkin tärkeämpi kuin kuori.
But what is important is less the container than the contents.
FinnishArvoisa komission jäsen, ilman Daphne-ohjelman laajentamista ja ilman välttämättömiä varoja ohjelmasta tulee kuori ilman sisältöä.
If we do not broaden the scope and provide Daphne with the money it needs, it will remain a white elephant.
FinnishLaitteisto viittaa niihin tietokoneen osiin, jotka voi nähdä ja joita voi koskea, kuten laitteen kuori ja sen alla olevat osat.
Hardware refers to the parts of a computer that you can see and touch, including the case and everything inside it.
FinnishKuori ei ole turvallinen.
To quote a few examples: funding is needed to repair the housing built around the exploded reactor as it is deemed unsafe.
FinnishMitä sellaista etuotsalohkon kuori tekee, että se oikeuttaisi panemaan uusiksi koko ihmiskallon rakenteen evolutiivisessa silmänräpäyksessä?
Now what does a pre-frontal cortex do for you that should justify the entire architectural overhaul of the human skull in the blink of evolutionary time?
FinnishKeskeisintä on kuitenkin se, että korvaamisperiaatteesta, jonka piti merkitä suurta edistysaskelta kansanterveyden ja ympäristön kannalta, on jäljellä pelkkä tyhjä kuori.
Above all, what should have been a gain in terms of public health and the environment now rings hollow, namely the substitution principle.