"kuulua" English translation

FI

"kuulua" in English

FI kuulua
volume_up
{adjective}

Context sentences for "kuulua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos hän lukee englanninkielisen version, hän näkee, kuinka kohdan pitäisi kuulua.
If he reads the English version, he will be able to see what the wording should be.
FinnishNäiden eri alueiden ei pidä kuulua yhteisiin rakenteisiin eikä rekistereihin.
These different areas must not be covered by joint organisations and registers.
FinnishArvonlisäverosaatavat voivat tietenkin myös kuulua perimisperiaatteen piiriin.
Claims for value-added tax can certainly be subject to the recovery procedure.
FinnishKoko asiassa oli kyse asiantuntijaryhmistä ja siitä, keitä niihin pitäisi kuulua.
The whole issue was about the expert groups and who these experts should be.
FinnishTekstin tulee siis kuulua " ...investoimatta suuriin vesivoimahankkeisiin" .
The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects' .
Finnish(FR) 7 kohdassa ensimmäisen kohdan jälkeen ensimmäisen luetelmakohdan pitäisi kuulua:
(FR) In paragraph 7, after the first paragraph, the first indent should now read:
FinnishEnsimmäisen kysymyksen tulee kuulua itsestään selvästi, onko tämä unionin asia vai ei?
So, the first question must obviously be: is this an issue for the Union or not?
FinnishNiihin voisi mielestäni kuulua määräaikainen suora, mutta tilauskohtainen tuki.
In my opinion, direct but contract-related support could be part of this, temporarily.
FinnishVoimme kysyä itseltämme, eikö tällaisten tietojen pitäisi kuulua ihmisoikeuksiin.
You may ask yourselves whether this kind of information ought not to be a human right.
FinnishSen pitää kuulua niiden asemaan myös Euroopan edustuksellisissa toimielimissä.
That must also be their role in the representative institutions in Europe.
FinnishLiberaaliryhmän jäsenen Sophia in 't Veldin mukaan kirkkojen pitäisi kuulua lobbaajiin.
Mrs in 't Veld from the Liberal Group has said that churches should be lobbyists.
FinnishVietin ison osan elämästäni yrittäen olla oma itseni ja kuulua joukkoon samaan aikaan.
I've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
FinnishOikeus turvallisuuden vaarantamiseen ei voi kuulua kansalaisvapauksien piiriin.
The right to endanger life cannot be a part of the civil liberties lobby.
FinnishKysynkin, miksei tämä vanha Pohjois-Afrikan arabivaltio voisi kuulua siihen?
Why, then, should we not include this ancient country from the Arab Maghreb?
FinnishViestimme Kiinan hallitukselle pitäisi kuulua: investoikaa varanne omaan maahanne.
Our message to the Chinese Government should be: invest your money in your own country!
FinnishNiihin seurauksiin ei ryhmämme mielestä voi kuulua Venäjän eristäminen.
Our group, however, does not believe that isolating Russia should be one of them.
FinnishKaikkeen jäsenten toimintaa koskevaan tietoon pitäisi kuulua kaikki toimet.
Any such information on Members' activities would need to include all the activities.
FinnishAvaruusteknologiassa EU:n ja ESA-maiden tulisi kuulua maailman eturiviin.
The EU and the ESA countries should be at the global forefront of space technology.
FinnishYhteiseen kalastuspolitiikkaan ei pitäisi myöskään kuulua yhteistä kalakantojen omistusta.
Neither should the common fisheries policy include the common ownership of stocks.
FinnishToivotan Bulgarian tervetulleeksi yhteisöön, johon sen olisi pitänyt kuulua jo vuosia.
I should like to bid Bulgaria welcome to somewhere it should have been for many years.