"lääke" English translation

FI

"lääke" in English

FI lääke
volume_up
{noun}

lääke (also: huume, huumausaine)
volume_up
drug {noun}
Tämä lääke on reboxetine, ja se on lääke jota olen itsekin määrännyt potilaille.
So this is a drug called reboxetine, and this is a drug that I myself have prescribed.
Europolin pitäisi olla kaiken parantava lääke huumausainerikollisuuden torjunnassa.
Europol was supposed to be the magic solution for combating drug-related crime.
Joka neljäs lääke valmistetaan trooppisten kasvien geenivaroista.
Every fourth medicinal drug is manufactured from the genetic resources of tropical plants.
lääke (also: hoito, lääketiede)
Vapaa keskustelu on ehkä tehokkain lääke ääriliikkeitä ja väkivaltaa vastaan.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Hippokrates vaati 2000 vuotta sitten: olkoon ravinto lääkkeesi ja lääke ravintosi!
Two thousand years ago, Hippocrates said that food should be our medicine and medicine our food.
Riittäisikö merkintä " hyväksytty homeopaattinen lääke" ?
Or would 'approved homeopathic medicine' be sufficient?
lääke
Jo nyt joka neljäs lääke valmistetaan trooppisista kasveista.
At the moment, one in four pharmaceutical products is manufactured from tropical plants.
Ajattelen esimerkiksi auto-, kone-, lääke- ja maatalouskemikaalialoja.
I am thinking, for example, of the automotive, machinery, pharmaceutical and agro-chemical sectors.
Vaikutus on todennäköisesti myönteinen kone-, kemian-, lääke-, elintarvike- ja palveluteollisuuden aloille.
There is likely to be a positive impact on the mechanical engineering, chemical, pharmaceutical, food and service industries.
Tämä oli perinteinen lääke inflaation hillitsemiseksi, jota ei edes ollut.
That was the traditional remedy for controlling non-existent inflation.
Lopuksi totean, että liiallinen verotus ei ole lääke talouden heikkouteen.
I would like to end by saying that overtaxation is not a remedy for an ailing economy.
Se olisi lääke, joka pahentaisi entisestään pienviljelijän tilannetta.
That is a remedy which inflicts further damage on small farmers.
lääke

Context sentences for "lääke" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKansalaisaloite ei ole lääke kaikkiin tauteihimme, mutta siitä voi olla suuri apu.
The citizens' initiative is not the cure for all our ills, but it can be a huge help.
FinnishSeitsemäs lääke: on helpotettava sekä maantieteellistä että ammatillista työvoiman liikkuvuutta.
Potion number 7: facilitate labour mobility, both geographical and occupational.
FinnishElintarvikkeista löydetään kaikkialla lääke- ja torjunta-ainejäämiä.
Everywhere you look, there are residues of medicines and pesticides in the food chain.
FinnishMolempiin löytyy lääke Lamfalussyn ehdotuksista, jotka ovat järkeviä ja käytännönläheisiä.
Both of these will be helped by Mr Lamfalussy's proposals, which are sensible and pragmatic.
FinnishOn tärkeää, että me tuemme ja parannamme lääke- ja rokotusaineiden tasapuolista saatavuutta.
We wish to encourage and create fair access to medicines and vaccines.
FinnishVäliaikainen kauppasopimus ei kuitenkaan ole lääke kaikkiin ongelmiin.
However, the Interim Trade Agreement is clearly not a cure-all.
FinnishEU ei ole kuitenkaan mikään pelastusrengas tai lääke talouskriisiin.
However, Europe is not a crutch or a cure for an economic crisis.
FinnishHaluan pöytäkirjaan merkittävän, että PVV-puolue vastustaa lääke- ja tuoteväärennöksiä.
I should just like to place on record that the PVV opposes the counterfeiting of medicines and products.
FinnishTähän mennessä yksikään verestä tai veriplasmasta peräisin oleva lääke ei ole saanut tällaista lupaa.
No medicinal products derived from blood or plasma have received such authorization to date.
FinnishNäyttää siltä, että ne ovat unohtaneet sen perusperiaatteen, että taudin ehkäisy on paras lääke.
It would appear that they are forgetting the basic principle that prevention of disease is better than cure.
FinnishKuitenkin edistys on aina paras lääke pysähtyneisyyteen.
However, progress is always the best cure for stagnation.
FinnishOnko se lääke, metadoni, terapia tai Narconon-niminen ohjelma, johon sisältyy saunomista ja vitamiineja?
Is it medicines, methadone, talking therapy, or a Narconon programme that involves saunas and vitamins?
FinnishLääkkeen käyttö on ainutlaatuista, ja kuluttajat odottavat, että heidän käyttämänsä lääke on turvallinen ja tehokas.
Its use is unique and everyone expects a medicinal product to be safe and to work effectively.
FinnishRavintolisät voivat olla vahvistava lääke tai terveysapu.
Food supplements can be a tonic or a health aid.
FinnishKuudes lääke: työmarkkinalainsäädännön tarkistaminen.
Potion number 6: review labour market regulations.
FinnishSiksi ennaltaehkäisy on meille paras lääke.
That is why it is better that we prevent than that we cure.
FinnishMielestäni tuottavuuden lisääminen ja parempi työn laatu ovat paras lääke yritysten toiminnan siirtämisen hidastamiseksi.
I believe that increased productivity and labour quality are the best remedies for slowing down relocation.
FinnishPäivän aloittaminen niin, että veren sokeriarvot ovat kohdallaan, on paras lääke välipalojen napsimista ja sokerinhimoa vastaan.
Starting the day with a proper blood-sugar level is the best antidote to snacking and sugar cravings.
FinnishLääke olisi näin vaarallisempi kuin tauti.
The cure would then be worse than the ailment!
FinnishLääke ei saa olla pahempi kuin sairaus.
The cure must not become worse than the disease.