"lähemmin tarkasteltuna" English translation

FI

"lähemmin tarkasteltuna" in English

See the example sentences for the use of "lähemmin tarkasteltuna" in context.

Context sentences for "lähemmin tarkasteltuna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä on lähemmin tarkasteltuna riittämätöntä, eikä se tee oikeutta ehdokkaille.
On reflection, this is extremely unsatisfactory, and does not do any justice to the candidates.
FinnishLähemmin tarkasteltuna molemmat tehtäväthän ovat yhtä tärkeitä demokraattisia kehotuksia.
On closer inspection both tasks are important democratic imperatives.
FinnishLähemmin tarkasteltuna se on kuitenkin oikeutettua.
But on closer inspection it is nevertheless correct.
FinnishLähemmin tarkasteltuna José Manuel Barroson valinta on myös symboli: se symboloi sitä, miten Eurooppa toimii.
On closer observation, the election of Mr Barroso is also a symbol: that of the way in which this Europe works.
FinnishVenäjän ulkopoliittinen suunnanmuutos, josta on paljon puhuttu, on lähemmin tarkasteltuna osoittautunut vain nokkelaksi taktiseksi liikkeeksi.
The much-quoted reversal of Russia's foreign policy trend has proved, after a closer look, to be just a clever tactical move.
FinnishLähemmin tarkasteltuna on mielestäni muutamien todella suurien vastakohtaisuuksien lisäksi olemassa myös paljon keinotekoisia kansallisten etujen vastakohtaisuuksia.
On closer inspection, I cannot help feeling that for the few genuine differences that exist, there are also many hypothetical ones.
FinnishKuitenkin se, mitä komissio esittää hätäsuunnitelmana, näyttää asiaa lähemmin tarkasteltuna vähentävän naudanlihan tuotantoa vasta pitkällä aikavälillä.
However, the contingency plan suggested by the Commission appears to be a plan which will only restrict the production of beef and veal in the long term.
FinnishSamalla on kuitenkin selvää, että lähemmin tarkasteltuna on kaikesta huolimatta nähtävissä selvää epätasapainoa vauraimpien jäsenvaltioiden välillä.
One thing is clear, however; on closer inspection, it becomes apparent that, all the same, there are definite imbalances between the wealthier Member States.
FinnishLopuksi sanoisin, että kolmas vuotuinen selvitys on aimo askel eteenpäin, mutta lähemmin tarkasteltuna se on paljolti pikemminkin sanoja ja aikeita kuin tekoja.
Finally, I would say that the third Annual Report is a huge step forward, but on closer inspection, much of it is about words and intentions rather than actions.

Other dictionary words

Finnish
  • lähemmin tarkasteltuna

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Greek dictionary.