"lähempänä toisiaan" English translation

FI

"lähempänä toisiaan" in English

See the example sentences for the use of "lähempänä toisiaan" in context.

Similar translations for "lähempänä toisiaan" in English

lähempänä adverb
English
toisiaan pronoun
English

Context sentences for "lähempänä toisiaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMateriaalikohtaisten kierrätystavoitteiden tulisi olla lähempänä toisiaan.
Material-specific recycling targets should be closer to one another.
FinnishSe tarkoitti, että niiden oli täytynyt olla lähempänä toisiaan menneisyydessä.
This meant they must have been closer together in the past.
FinnishMäärärahojen rajoittaminen johtaisi siihen, että suoritetut maksut ja määrärahat olisivat lähempänä toisiaan.
Limiting appropriations would lead to payments and appropriations becoming more closely aligned.
FinnishPresidentti Clintonin johtaman uuden Kiinan-politiikan ansiosta Amerikan ja Euroopan näkökannat ovat paljon lähempänä toisiaan.
Under President Clinton's new China policy the American and European positions are much closer.
FinnishHaluaisin, että ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikka olisivat lähempänä toisiaan, ja niiden lähentäminen kuuluukin puheenjohtajavaltion tavoitteisiin.
I would like to see greater convergence between foreign and development policy and this will form part of our approach as a presidency.
FinnishJuuri jäsenvaltioissa, missä viranomaiset ja kansalainen ovat lähempänä toisiaan, on mahdollista antaa kansalaisten toiveiden tulla julki.
Precisely in the Member States, where the government and citizen are closer together, is it possible to let the wishes of those citizens be expressed.
FinnishAlueelliset tapaamiset olisi kenties järjestettävä lähempänä toisiaan.
Regional meetings should perhaps be organised more closely together; on 25 January, I will make some concrete proposals in this regard to the Bureau of the Joint Parliamentary Assembly.

Other dictionary words

Finnish
  • lähempänä toisiaan

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.